Drogy

Vysvětlení některých termínů:
-Závislost: je stav vyplývající z opakovaného požití drogy - návykové látky -projevuje se změnami v prožívání a chování. Z těchto změn je typické neodolatelnost nutkání požívat drogu stále nebo periodicky pro její účinky na psychiku.
-Závislost psychická: je tam, kde si osoba myslí, že potřebuje pokračovat v užívání drogy, aby se vypořádala se svým životem.
-Závislost psychická: je tam, kde si tělo zvykne na přítomnost drogy a osoba musí dodržovat její braní, aby zabránila abstinenčnímu syndromu.
-Abstinenční - odvykací - syndrom: jsou příznaky, které se projevují při odnětí drogy.
-Toxikoman: člověk závislý na droze.
-Tolerance: znamená, že toxikoman snese, případně k odstranění abstinenčních příznaků potřebuje, stále větší a větší množství drogy.

Čichání těkavých látek: -látky, u kterých je nejpravděpodobnější, že s nimi budou mladí lidé experimentovat. Rozsah produktů tohoto typu je velký a široce dostupný. Při čichání dochází k vážnému a často i trvalému a nezvratnému poškození mozku, jater, apod. Při rozpoznávání, zda jde očichání, je charakteristický zápach šatů a pach z úst.
-Zahrnuje: -aerosolové spraye (laky na vlasy ...)
-butanový plyn, čikuli, aceton, toluen, éter, chloroform, ...
-lepidla na podlahové krytiny (Alkaprén, Vulkán, ...)

Závislost na lécích: -závislost barbiturátového typu. Dnes jsou nejčastěji zneužívanými léky na uklidnění, jejichž nejznámějším zástupcem je Diazepam. Pokud se užívají delší dobu a ve větších dávkách než doporučil lékař, vzniká velmi rychle silná psychická a fyzická závislost. Při náhlém vysazení preparátu dochází u závislích osob ke křečím celého těla se ztrátou vědomí.

Závislost na analgetikách: -analgetika jsou látky proti bolesti a jsou bohužel v naší společnosti značně rozšířeny. Jedná se o celkem snadno dostupné léky, jako je Dinyl, Alnagon, Ataralgin, dříve Algena apod. Často se stává, že pacient začne brát tyto léky sám nebo na radu známého proti bolesti hlavy, bolestem v zádech, v kloubech, apod. Postupně si na lék zvyká, zvyšuje dávky a nakonec zjistí, že po vysazení léků nemůže existovat.

Skupina halucinogenních látek
(Marihuana, hašiš (Canabis sativa)): -nejčastější forma zneužívání je kouření, kdy k dispozici bývají směsi listů, květů a stonků rostliny. Příznaky se projeví do 15 minut. 30-60 min. trvá obluzení, které vyvolává uvolnění, euforii, ale může dojít až k halucinacím, neklidu, apatii a impulzivnímu jednání. Látky se v těle kumulují a odstranění z těla trvá nejméně 14 dnů. Dlouhodobé kouření marihuany může způsobit respirační choroby jako je bronchitida nebo karcinom plic, kdy u marihuany je toto nebezpečí až několikrát větší.
LSD: -LSD se nejčastěji zneužívá perorálně (ústy) nebo injekční stříkačkou. Účinky se dostaví podle způsobu zneužívání. Příznaky: rozšířené zorničky, chápání času se mění, bohaté iluze, dochází i k halucinacím, ztráta chuti k jídlu, pocit lehkosti, tendence vyhledávat samotu. LSD může být také nabízeno ve formě malých papírků zvaných „tripp”, které mají různé barevné abstraktní vzory, nebo obrázky filmových hrdinů (Růžový panter, Simpsnovi, jahoda, aj.). Do skupiny halucinogenních látek patří také některé houby.

Skupiny stimulací: -tyto drogy stimulují nervový systém, rozptylují na čas únavu a vytvářejí uměle pocit čilosti a důvěry.

Kokain - crack: -volná báze kokainu, která se kouří.
Kokain: -bílý prášek, který se obvykle čichá, šňupe, kouří, ale může být také zneužíván injekční formou. Po požití se zorničky rozšiřují, dostaví se velice rychle, podle způsobu požití i do několika sekund a minut, euforizační a stimulující účinek. Může se objevit svědění kůže, poruchy vidění. K odeznění dochází za 30 min. až 1 hodinu, kdy se může dostavit deprese, unavenost a ospalost.

Amfetamin (pervitin): -je jednou z našich nejrozšířenějších drog. Většinou bílý prášek, který se obvykle zneužívá formou injekční nebo šňupáním. Je relativně levnější než jiné drogy na náš trh dovezené, a tím i snadněji dostupný. Hlavní účinky, pro které je vyhledáván - euforie, nadměrná aktivita, hovornost ve skupině, někdy až iluze a halucinace. Při odeznívání se dostaví třes, bolest hrudníku, poruchy pozornosti a může dojít i k poruchám paměti. Při zneužívání dochází k výraznému nechutenství s následným úbytkem na váze. Dále je ve velké míře poškozováno srdce, což může být přímo nebezpečné pro ty, kteří mají problémy se srdcem, nebo měli nějaké psychiatrické onemocnění.

Ectasy: -obvykle jako bílá, růžová nebo bílá tableta, může být i barevné kapsle. Ve vyšších dávkách začíná převládat účinek podobný amfetaminu, uživač může cítit úzkost nebo zmatek.

Heroin, morfium: -heroin může být zneužíván injekční formou, čicháním nebo kouřením. Účinek po podání injekční formou je téměř okamžitý a závislost může vzniknout i po aplikaci jediné dávky. Toxikoman závislý na této droze se dostává do začarovaného kruhu, kdy důležitější a v podstatě jedinou náplní jeho života je shánění další dávky drogy, bez které nemůže žít. Abstinenční syndrom může být velmi nepříjemný, s krutými chřipkovými příznaky a křečemi. Pravidelní uživači heroinu jsou většinou ve velmi špatném zdravotním stavu vzhledem k nedostatečné stravě.

Injekční formou užívání: -když je injekční vybavení nesterilní nebo je s někým sdíleno. Nejvážnější infekcí jeHIV / způsobuje AIDS /, a také hepatitida.
-abcesy v místech vpichu a trombóza (ucpání žil)
-předávkování, když se droga dostane přímo do krevního oběhu

Jak rozpoznat braní drog: -není to snadné poznat když dítě zkouší drogy poprvé nebo je bere pouze příležitostně. Mnoha znamení jsou právě stejná, jako normální znaky dospívání.
-Příznaky: -stopy injekční jehlou na končetinách, hýždích, krku, aj. (hematomy - podlitiny v okolí vpichu, abcesy)
-zapomětlivost
-náhlé změny nálad
-ospalost
-neobvyklá agresivita
-podstatné ztráty zájmu o školu, koníčky, sport, kamarády, rodinu, ...
-vyrážka
-nechutenství (úbytek na váze)
-nezvyklá otupělost (letargie) nebo ospalost
-přibývající důkazy o lhaní nebo dalším tajném chování
-ztráta peněz nebo jiných předmětů z domova
-neobvyklé skvrny na šatech nebo pach celého těla
-tajné telefonické rozhovory
-splívavá řeč (špatně srozumitelná)
-Důkazy drogového užití: -sežehnuté kousky plechové folie nebo lžičky
-zvláštní pach bytu
-zbytky cannabisové cigarety s lepenkovým fitrem
-zbytky marihuany (nebo pěstování přímo doma na balkóně)
-zbytky prášku v různých skleničkách
-prázdné plechovky nebo láhve od neobvyklých chemikálií

Získávání pomoci (co dělat v nebezpečí): -pokud se přihodí to nejhorší a vy jste našli osobu netečnou a v bezvědomí, je důležité vědět, co máte dělat. Mohlo by to zachránit dotyčného život. Nejdříve se ujistěte, že má čerství vzduch. Potom ho otočte na bok a nenechávejte osobu o samotě (jestliže zvrací, může zvratky vdechnout). Vytočte číslo nemocnice. Seberte prášky, tablety nebo cokoliv jiné, co může pomoci při záchraně postižené osoby a odevzdejte to lékaři sanitky.

Hodnocení referátu Drogy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2008
  5 983×
  1008 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Drogy