Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Právní úprava účetnictví Ekonomie 01.12.2018 81×
Předmět účetnictví, význam a funkce účetnictví písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách předmětem je zaznamenávat v účetní jednotce: a) stav a pohyb aktiv a pasiv b) náklady, výnosy a s tím související zjištění hospodářské celý referát
Účetní dokumentace Ekonomie 01.12.2018 79×
Účetní doklady a jejich význam průkazný účetní záznam s povinnými náležitostmi písemná forma (rukopis, psací stroj) nebo technická forma (elektronický způsob) v účetních dokladech se zaznamenávají hospodářské operace, které působí změny v majetkových složkách, závazcích, vlastním… celý referát
Rozhodovací proces Informatika 02.06.2018 745×
Rozhodování je proces, ve kterém je nutno zvolit jediné rozhodnutí z několika možných alternativ rozhodnutí. Cílem je vybrat tu alternativu, která je z určitého hlediska nejvýhodnější. Efekt, plynoucí z realizace jednotlivých alternativ rozhodnutí, je ovlivňován budoucí situací, která však není… celý referát
Sub-optimální řešení a alternativní optimální řešení v simplexové metodě Informatika 02.06.2018 673×
Sub-optimální řešení je bázické i nebázické řešení problému s dostatečně dobrou hodnotou kritéria, které se odvozuje z výsledné simplexové tabulky. Toto řešení musí být přípustné (tj splňující omezující podmínky), dostatečně dobré a musí být blízké optimálnímu řešení. Hodnota účelové funkce se… celý referát
Senzitivní analýza v simplexové metodě Informatika 02.06.2018 641×
Senzitivní analýza je technika používaná pro zjištění změny optimálního řešení při (většinou drobné) změně některého ze vstupů, což může nastat například při změně parametrů modelu, představení nové technologie, nové informace o vstupních parametrech, nebo pokud chceme zjistit, jak změny vstupů… celý referát
Post-optimalizační analýza v simplexové metodě Informatika 02.06.2018 593×
Simplexová metoda V úvodu je nejprve nutno ne stručnosti popsat co je to simplexová metoda. Simplexová metoda je matematický model podle kterého se řeší optimalizace účelových funkcí pomocí tabulek. Tyto funkce můžou mít buď minimalizační nebo maximalizační charakter. Příkladem může být účelová… celý referát
Systém Informatika 02.06.2018 600×
Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. Systém se skládá z částí, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Pojem je používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model… celý referát
Typy testů prováděných v rámci vývoje informačních systémů Informatika 26.05.2018 219×
Úvod Testování je důležitou rolí, která probíhá ve všech fázích životního cyklu každého projektu. Je to kontrola správnosti programu, ve kterém nesmí být jediná chyba. Chybou programu se v testování rozumí např. to, že jeho chování neodpovídá zadání, při zadání vstupů z určené množiny hodnot… celý referát
Databáze Informatika 26.05.2018 290×
Základní pojmy databázové technologie V případě analýzy možností implementace množin záznamu v paměti počítače lze rozlišit dva způsoby organizace souborů: statické a dynamické. Statické organizace souborů většinou nedovolují přidávání či rušení záznamů bez vlastní reorganizace souboru. Vznik… celý referát
Psychoaktivní drogy Chemie 18.05.2018 331×
Úvod Psychoaktivní drogy, často nepřesně nazývané drogy, nebo omamné látky jsou chemické látky, které působí na centrální nervovou soustavu. Zde mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Tyto látky bývají využívány k rekreačním účelům, jako léčiva… celý referát
Holocaust (šoa) Dějepis 18.05.2018 302×
Označován též Holokaust s K, ŠOA či konečné řešení židovské otázky, byla nacistická politika pronásledování a hromadného vyvražďování především osob židovské národnosti. V širším smyslu se slovem holocaust označuje i celý nacistický systém věznic, káznic a táborů, ve kterých se věznili a… celý referát
Galaxie Astronomie 18.05.2018 306×
Co je to galaxie? Na začátek by asi bylo nejlepší si položit otázku, co to vlastně galaxie je? Je to vlastně seskupení hvězd, mlhovin, temné hmoty, plynu, prachu a možné temné energie, které drží pohromadě gravitace. Naše galaxie se jmenuje Mléčná dráha, kterou momentálně vidíte na obrázku. Ve… celý referát
Jindřich VIII Dějepis 18.05.2018 266×
28. června 1491 - 28. ledna 1547 (55 let) Byl to král Anglie a Irska a uchazeč o Francouzský trůn Byl následníkem Jindřicha VII a druhý anglický panovník z rodu Tudorů Doba vlády: 21.dubna 1509-28.ledna 1547 Měl 6 manželek Potomci: Marie, Alžběta, Eduard, Jindřich B celý referát
Jules Verne Literatura 18.05.2018 309×
Život Julese Verna Jules Verne se narodil 8. Února 1828 ve městě Nantes. Byl synem právníka Pierra Vernea a Sophie Allote de la Fuÿe. Byl nejstarší dítě a měl bratra a tři sestry. V roce 1834 byl poslán do penzionátu při škole, kterou vedla Paní Sambinová. O rok později nastoupil s bratrem… celý referát
Kde lišky dávají dobrou noc (líčení) Slohové práce 11.05.2018 492×
Miluji měsíc červen. V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy jsou oděny do krásného šatu svěže zeleného listí a jehličí, na lukách a v okolí vod rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. Rodí se většina mláďat zvěře i ptáků. Je krásný podvečer, kochám se přírodou a klidem při procházce… celý referát
Troduskvemin (Trodusquemine) Chemie 04.05.2018 338×
Troduskvemin je přírodním analogem cholesterolu, původně objeveným v játrech žraloka rodu Squalus acanthias. Hlavní účinek Jedná se o selektivní, allosterický nekompetitivní inhibitor tyrosinfosfatázy 1B (PTB1B). Oproti předešlým látkám se stejnými účinky vyniká právě svojí selektivitou… celý referát
Slizy a suspenze Chemie 03.05.2018 368×
Acaciae mucilago – Sliz z arabské klovatiny Je to koloidní roztok arabské klovatiny v konzervační vodě Příprava Acaciae gummi dispersione desiccatum (0308) nebo Acaciae gummi (0307) 100,0 g Aqua conservans ad 300,0 g Arabská klovatina usušená rozprášením (popř. arabská klovatina… celý referát
Josef Mengele Životopisy 25.03.2018 724×
Úvod Rozhodla jsem se, že svou absolventskou práci zaměřím na nacistického doktora Josefa Mengeleho. Tento člověk mě zaujal hlavně svými sadistickými výzkumy. Také jsem se o něm chtěla a jeho pokusech na osvětimských vězních dozvědět více informací. 1. Představení osobnosti 1.1 Narození a… celý referát
Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče (úvaha) Slohové práce 16.03.2018 798×
Když čtu citát Gabriela Lauba, česko-polského spisovatele, o pravdě jako cibuli, napadá mne další citát Vlasty Buriana, že pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý. Ale abych se držela tématu, myslím si, že říkat pravdu chce kus odvahy, ale říkat by se určitě měla a já se snažím pravdu… celý referát
Turistický region Český ráj Zeměpis 16.03.2018 461×
Turistický region Český ráj leží zhruba šedesát kilometrů severovýchodně od Prahy. Je přibližně ohraničen městy: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice a Jičín. Za "srdce Českého ráje" je tradičně považován Turnov. Na východě… celý referát