Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Vědecké kladivo – YouTube kanál Chemie 17.06.2019 19×
Webová adresa https://www.youtube.com/user/VedeckeKladivo/videos   Krátká videa na kanálu Vědecké kladivo se zabývají nejrůznějšími vědeckými otázkami. Každý zde najde něco, co mu přijde zajímavé. Otázky v jednotlivých videích jsou vždy dobře zodpovězeny a daný problém je… celý referát
Andělé v magii Náboženství 17.06.2019 20×
Pojem anděl není nic neznámého. Ale definice se přesto v různých odvětvích liší. Podle Bible jsou andělé Boží služebníci a poslové, jsou to čistě duchové nesmrtelné bytosti a mají rozum a vůli. Každý člověk má svého anděla jako ochránce a pastýře a ten ho vede k naplněnému životu a pomáhá mu… celý referát
Okultismus Náboženství 17.06.2019 22×
Okultismus představuje duchovní nauku, ve které lidé hledají moc z jiného zdroje než od Boha, a to tam, kde takové poznání může pocházet pouze z Boha. Tato nauka se zabývá nadsmyslovými jevy, které se nedají vědecky vysvětlit a vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil… celý referát
Vyvolávání duchů Náboženství 17.06.2019 23×
"Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh." Tato slova můžeme číst v knize Leviticus 19:31. Přesto se mnoho lidí přiklání ke spiritismu se snahou vyvolat své zemřelé předky, členy rodiny nebo známé. Ale je něco takového… celý referát
Léčitelství Náboženství 17.06.2019 21×
Co se týče postoje církve k léčitelství, ne každá síla, která může člověka uzdravit, pochází od Boha. Těžko tušit, odkud síla, kterou daný léčitel využívá, vlastně pochází. Léčitelství má navíc velmi blízko k okultismu, proti kterému se křesťanská církev staví. Existuje mnoho podob alternativní… celý referát
Ontologický důkaz existence Boha Filozofie 17.06.2019
Významný filozof a teolog jedenáctého století arcibiskup Anselm z Canterbury předkládá ve svém spise Prosloigon ontologický důkaz boží existence. Autor je považován za zakladatele scholastiky, tedy filosofie, která tvrdí, že rozum může vysvětlit všechny otázky víry. V následující reflexi bych se… celý referát
David Hume – Zkoumání o lidském rozumu Filozofie 17.06.2019 12×
Zvolte tři klíčové pojmy a důkladně popište jejich význam. Evidence jevu – pravděpodobnost, že daný jev nastane. Pokud často pozorujeme určitou zkušenost, považujeme ji za platnou. S čím větším výskytem protikladných zkušeností se setkáme, tím méně pravděpodobný pro nás daný jev je. Po… celý referát
Pentateuch Náboženství 17.06.2019 10×
Genesis Vypráví o stvoření světa, o stvoření člověka, o lidském pádu a o jeho vyhnání ze zahrady v Edenu. Dále o Adamových potomcích (Kain, Ábel a Šét), o potopě (Noemovi a jeho arše) a o Babylonské věži. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, ale byla pustá, prázdná a byla tma. 1. den stvořil… celý referát
Superabsorbent Fyzika 17.06.2019 10×
Úkol: Zjistit, kolik vody pojme malý a kolik velký tampon. Princip: Některé polymery (superabsorbenty) jsou schopné pojmout tekutinu o mnohonásobně větší hmotnosti než je ta jejich. Pomůcky a chemikálie: 2x tampon (malý – o.b., velký – tampax), voda, 2 celý referát
Baňková Markéta - Straka v říši entropie – fyzikální bajky ze života Čtenářský deník 17.06.2019
Autor a ilustrátor: Markéta Baňková Obsah knihy Straka v říši entropie jsou bajky pro děti, mládež i dospělé. Bajek je celkem devět a každá z nich se snaží širší veřejnosti představit nějaký, většinou fyzikální, zákon či teorii. Zvířata a skrze ně i čtenáři se v příbězích dozvídají více o… celý referát
Reakce vody s polyuretanovou pěnou ve spreji a její srovnání s reakcí bez vody Chemie 17.06.2019
Pomůcky: Digestoř, polyuretanová pěna ve spreji, voda, dvě krabičky od sirek, nůž, podkladový materiál, stopky Postup:  Vezmeme a pootevřeme dvě prázdné krabičky od sirek Jednu z těchto krabiček postříkáme několikrát vodou, aby byla vlhká Obě krabičky v celý referát
Extrakce silice z pomerančové kůry Chemie 17.06.2019
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační papír, pipeta, stojan, nálevka, sušená pomerančová kůra Chemikálie: ethanol Postup: Pomerančovou kůru jsme rozdrtily v třecí misce. Přidaly jsme ethanol a třely směs v misce. Nakonec jsme směs zfiltrovaly pomocí filtrační celý referát
Redukční vlastnosti kofeinu Chemie 17.06.2019
Pomůcky: rychlovarná konvice, kapátko, kádinky, Petriho misky Chemikálie: roztok chloridu železitého, káva, zelený a černý čaj Postup: Připravily jsme do jedné kádinky rozpustnou kávu, do druhé zelený čaj, do třetí čaj černý. Jednotlivé kapaliny jsme nalily na Pet celý referát
Sacharidy Chemie 17.06.2019
Chiralni uhlik – na něm 4 ruzné substituenty Glykosidova vazba – reakcí poloacetalového hydroxylu s OH-sk. Redukujici cukry – oligosacharidy, mají volnou aldehydovou nebo ketonovou funkční skupinu Heparin – antikoagulační účinek, polysacharid, zábrana vzniku krevních… celý referát
Vybrané chemické prvky a jejich využití Chemie 17.06.2019 11×
Vzácné plyny - 8. A skupina He - chladivo, vzduch pro potapěče Ne - reklamy Ar - interní ochranna atmosféra při svařování Kr - žárovky Rn - radioaktivní Halogeny - 7. A skupina F - zubní pasty, HF k leptání skla, teflon Cl - dezinfekce, bělicí prostředky, PV celý referát
Sublimace kofeinu Chemie 17.06.2019
Pomůcky: čaj, porcelánová miska, kahan, led, hodinové sklo, míchátko Postup: Do porcelánové misky nasypeme čaj, poté pomalu zahříváme na malém plameni. Když se odpaří trochu vody, položíme navrch hodinové sklíčko a na něj následně led kvůli ochlazování. Čaj můžeme jednou za čas promíchat… celý referát
Merkantilismus, přírodní objevy, osvícenství Dějepis 17.06.2019
Merkantilismus mercator = obchodník v duchu osvícenského absolutismu, ekonomický nacionalismus bohatství země bylo určeno množstvím drahých kovů v zemi obchodní vztahy (obchody s cehy, feudály) aktivní obchodní bilance je cílem liší se v každém státě Me celý referát
Jules Verne - Twenty Thousand Leagues Under the Sea Angličtina 01.06.2019 40×
Author: Jules Verne Characters: Dr. Pierre Aronnax, Conseil, Captain Nemo, Ned Land Plot: Professor Aronnax is a French naturalist who decides one day to take a place on an expedition to hunt down a monster. Nobody knows what this monster exactly is so the expedition could be really dangerous… celý referát
American history Angličtina 01.06.2019 50×
The early 17th century saw the beginning of a great tide of emigration from Europe to North America. Spanning more than three centuries, this movement grew from a trickle of a few hundred English colonists to a flood of millions of newcomers. The coming of colonists entailed expense and risk… celý referát
Cover letter Angličtina 01.06.2019 35×
Dear Sir or Madam, I have found your advertisement, which was offering a job as a Decorative Concrete Technician/Asst. Manager. I believe I would be an ideal match for this position. You specify that you are looking for someone with an excellent verbal, writing and problem-solving skills… celý referát