Nejnovější referáty

Název referátuKategoriePřidánoPřečteno
Mé budoucí povolání (úvaha) Slohové práce 28.03.2020 63×
Každý z nás si prožil situaci, kdy si vybíral své budoucí povolání. Těžké rozhodování zvlášť pro ty, co ještě neví, jakým směrem se vydají. Musí se také podrobit tlaku rodičů a známých. Já mám výhodu, protože jsem si již volbu povolání ujasnila. Nyní navštěvuji 9.ročník na základní škole… celý referát
Charakteristika seriálové postavy Slohové práce 20.03.2020 127×
Pro charakteristiku jsem si zvolila doktorku Táňu Márovou, postavu ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2. Táňu ztvárňuje mladá herečka Markéta Děrgelová. Moje volba padla na ni, protože se mi líbí, jak se chová a jak vykonává svoji práci. Na první pohled působí velmi sympaticky. Díky své… celý referát
Ekonomie Ekonomie 01.03.2020 87×
Ekonomika Je to praktická věda Oblast společenské praxe (výroba, statky, služby) Použití v různém slova smyslu: Organizační uspořádání (hospodářsví) – úseky , obory, odvětví Jednotlivé činnosti (hospodaření) – např.: zásobování výroba,doprava, odbyt Výsle celý referát
Kyslík Chemie 09.01.2020 245×
Kyslík (lat. Oxygenium) Kyslík (O2) je plynný chemický prvek, jeden z hlavních biogenních prvků nezbytných pro existenci většiny živých organismů na této planetě a druhou hlavní složkou zemské atmosféry. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl. Historie První objevy učinil už… celý referát
Doktor Kazisvět Čtenářský deník 02.01.2020 810×
Povídka je o panu Heribertovi, který se stal doktorem, který však nechtěl léčit. Pan Heribert byl velmi vzdělaný, stále četl knihy. Bydlel v Praze na Malé Straně jako jeho otec, který byl také doktorem, bohužel již zesnul. Pana doktora Heriberta st. měli všichni velmi rádi, léčil a pomáhal, jeho… celý referát
Onemocnění pohybového aparátu Biologie 29.10.2019 318×
skolióza – je jedna z forem deformací páteře, je to ortopedické onemocnění se sklonem k strukturálním změnám a posunutí obratlů do různých úhlů nožní klenba a plochá klenba – nožní klenba je část chodidla, která tlumí veškeré nárazy při došlapu na tvrdou podložku a odlehčuje tak… celý referát
Vědecké kladivo – YouTube kanál Chemie 17.06.2019 445×
Webová adresa https://www.youtube.com/user/VedeckeKladivo/videos   Krátká videa na kanálu Vědecké kladivo se zabývají nejrůznějšími vědeckými otázkami. Každý zde najde něco, co mu přijde zajímavé. Otázky v jednotlivých videích jsou vždy dobře zodpovězeny a daný problém je… celý referát
Andělé v magii Náboženství 17.06.2019 422×
Pojem anděl není nic neznámého. Ale definice se přesto v různých odvětvích liší. Podle Bible jsou andělé Boží služebníci a poslové, jsou to čistě duchové nesmrtelné bytosti a mají rozum a vůli. Každý člověk má svého anděla jako ochránce a pastýře a ten ho vede k naplněnému životu a pomáhá mu… celý referát
Okultismus Náboženství 17.06.2019 331×
Okultismus představuje duchovní nauku, ve které lidé hledají moc z jiného zdroje než od Boha, a to tam, kde takové poznání může pocházet pouze z Boha. Tato nauka se zabývá nadsmyslovými jevy, které se nedají vědecky vysvětlit a vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil… celý referát
Vyvolávání duchů Náboženství 17.06.2019 358×
"Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh." Tato slova můžeme číst v knize Leviticus 19:31. Přesto se mnoho lidí přiklání ke spiritismu se snahou vyvolat své zemřelé předky, členy rodiny nebo známé. Ale je něco takového… celý referát
Léčitelství Náboženství 17.06.2019 281×
Co se týče postoje církve k léčitelství, ne každá síla, která může člověka uzdravit, pochází od Boha. Těžko tušit, odkud síla, kterou daný léčitel využívá, vlastně pochází. Léčitelství má navíc velmi blízko k okultismu, proti kterému se křesťanská církev staví. Existuje mnoho podob alternativní… celý referát
Ontologický důkaz existence Boha Filozofie 17.06.2019 338×
Významný filozof a teolog jedenáctého století arcibiskup Anselm z Canterbury předkládá ve svém spise Prosloigon ontologický důkaz boží existence. Autor je považován za zakladatele scholastiky, tedy filosofie, která tvrdí, že rozum může vysvětlit všechny otázky víry. V následující reflexi bych se… celý referát
David Hume – Zkoumání o lidském rozumu Filozofie 17.06.2019 399×
Zvolte tři klíčové pojmy a důkladně popište jejich význam. Evidence jevu – pravděpodobnost, že daný jev nastane. Pokud často pozorujeme určitou zkušenost, považujeme ji za platnou. S čím větším výskytem protikladných zkušeností se setkáme, tím méně pravděpodobný pro nás daný jev je. Po… celý referát
Pentateuch Náboženství 17.06.2019 189×
Genesis Vypráví o stvoření světa, o stvoření člověka, o lidském pádu a o jeho vyhnání ze zahrady v Edenu. Dále o Adamových potomcích (Kain, Ábel a Šét), o potopě (Noemovi a jeho arše) a o Babylonské věži. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, ale byla pustá, prázdná a byla tma. 1. den stvořil… celý referát
Superabsorbent Fyzika 17.06.2019 222×
Úkol: Zjistit, kolik vody pojme malý a kolik velký tampon. Princip: Některé polymery (superabsorbenty) jsou schopné pojmout tekutinu o mnohonásobně větší hmotnosti než je ta jejich. Pomůcky a chemikálie: 2x tampon (malý – o.b., velký – tampax), voda, 2 celý referát
Baňková Markéta - Straka v říši entropie – fyzikální bajky ze života Čtenářský deník 17.06.2019 441×
Autor a ilustrátor: Markéta Baňková Obsah knihy Straka v říši entropie jsou bajky pro děti, mládež i dospělé. Bajek je celkem devět a každá z nich se snaží širší veřejnosti představit nějaký, většinou fyzikální, zákon či teorii. Zvířata a skrze ně i čtenáři se v příbězích dozvídají více o… celý referát
Reakce vody s polyuretanovou pěnou ve spreji a její srovnání s reakcí bez vody Chemie 17.06.2019 163×
Pomůcky: Digestoř, polyuretanová pěna ve spreji, voda, dvě krabičky od sirek, nůž, podkladový materiál, stopky Postup:  Vezmeme a pootevřeme dvě prázdné krabičky od sirek Jednu z těchto krabiček postříkáme několikrát vodou, aby byla vlhká Obě krabičky v celý referát
Extrakce silice z pomerančové kůry Chemie 17.06.2019 185×
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační papír, pipeta, stojan, nálevka, sušená pomerančová kůra Chemikálie: ethanol Postup: Pomerančovou kůru jsme rozdrtily v třecí misce. Přidaly jsme ethanol a třely směs v misce. Nakonec jsme směs zfiltrovaly pomocí filtrační celý referát
Redukční vlastnosti kofeinu Chemie 17.06.2019 180×
Pomůcky: rychlovarná konvice, kapátko, kádinky, Petriho misky Chemikálie: roztok chloridu železitého, káva, zelený a černý čaj Postup: Připravily jsme do jedné kádinky rozpustnou kávu, do druhé zelený čaj, do třetí čaj černý. Jednotlivé kapaliny jsme nalily na Pet celý referát
Sacharidy Chemie 17.06.2019 189×
Chiralni uhlik – na něm 4 ruzné substituenty Glykosidova vazba – reakcí poloacetalového hydroxylu s OH-sk. Redukujici cukry – oligosacharidy, mají volnou aldehydovou nebo ketonovou funkční skupinu Heparin – antikoagulační účinek, polysacharid, zábrana vzniku krevních… celý referát