První prolitá krev pro pravdu Husovu- Martin, Jan a Stašek

Prvními, kdo prolili krev ve jménu učení Husových, byli 11. července 1412 řemeslničtí tovaryši- Martin, Jan a Stašek.

Všichni tři byli věrnými následníky betlémského kazatele, kteří 10. července 1412, den před svou popravou, skončili v šatlavě na Starém městě kvůli výtržnictví v kostele. Pokřikovali totiž během mše na kněze kvůli nesouhlasu s odpustky. Na radnici za ně šel orodovat sám Hus, jelikož to prý nemají ze své hlavy, že je to vina jeho a pokud tedy chtějí někoho trestat, ať tedy ztrestají jej. Konšelé dali Husovi slib, že se mladíkům nic nestane, může prý klidně odejít. Důvěřivý Hus poslechl, uklidnil rozlícený dav. Ještě téhož den však byli sťati.
Řemeslníci měli být od Staroměstské radnice skrytě odvedeni na novoměstské popraviště, kvůli davu, který se však opět utvořil, byli popraveni jen o kousíček dále, v místech, kde v současnosti stojí dům U zlatého jednorožce. Pak biřici začali vyhrožovat, že se stejného osudu dočká každý, kdo se dopustí něčeho podobného, snad doufali, že obyvatelstvo zklidní. Museli tedy být překvapeni, když došlo k naprostému opaku. Spousta přítomných se sama začala dobrovolně hlásit, že chce zemřít stejným způsobem. I oni se chtěli stát božími mučedníky.

Na příkaz Mistra Jana z Jičína byli chlapci přeneseni do Betlémské kaple, kde byli uloženi k poslednímu odpočinku. Po cestě prý také mistr zpíval Responsorium Isti sunt sancti (tito jsou svatí). Druhý den za ně byla sloužena mše o svatých mučednících. Jan Hus byl odpůrci reformy také falešně obviňován, že se je pokouší neoprávněně svatořečit, kapli Betlémskou tedy začali nazývat kaplí U tří mučedníků. Jejich smrt je stále připomínána mramorovou deskou s nápisem:

Léta 1412 dne 11. měsíce července zde v Betlémě z vůle a za účasti velkých zástupů obecného lidu pohřbeni byli tři stateční mladíci MARTIN JAN STAŠEK vzepřeli se klamáni lidu falešnými odpustky a za to byli sťati. První to prolitá krev za pravdu Husovu čest jim a věčná paměť

Současnými vyznavači Československé církve husitské jsou považováni za světce a 11. červenec je pro ně důležitým svátkem.

Hodnocení referátu První prolitá krev pro pravdu Husovu- Martin, Jan a Stašek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Katerina MATTONE Cihlová
  20. květen 2022
  1 027×
  329 slov

Komentáře k referátu První prolitá krev pro pravdu Husovu- Martin, Jan a Stašek