William Shakespeare - Romeo a Julie

O Williamu Shakespearovi

William Shakespeare byl anglický spisovatel a dramatik. Narodil se kolem roku 1564 v obci Stratford-upon-Avon v Anglii. Napsal 38 her, včetně děl Romeo a Julie, Hamlet, Macbeth a Mnoho povyku pro nic. V průběhu své kariéry působil jako herec, dramatik a spoluvlastník divadla Lord Chamberlain’ s Men (později známého jako Královské divadlo). Vytvořil mnoho nových slov a frází, které obohatily anglický jazyk. Po úspěchu ve městě Londýn se Shakespeare vrátil do Stratfordu, kde strávil zbytek svého života. Zemřel 23. dubna 1616 ve věku 52 let.

 • Literární druh: Drama
 • Literární žánr: Tragédie
 • Literární směr: Renesance a Humanismus

Charakteristika doby

V italských městech se rozvíjel obchod. Mnoho přírodních a astronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) – objevy otřásly církví. Lidé zjistili, že církev nemá vždy pravdu. Vytvoření knihtisku (Johannes Gutenberg) díky tomu se knihy se šířili rychleji. Inspirací pro tuto dobu byl antický směr.

 • Prostor: v Itálii ve městě Verona a Mantova
 • Čas: druhá polovina 16.století
 • Kompozice: Chronologická

Obsah díla

Děj tohoto příběhu se odehrává v severní Itálii, konkrétně ve městě Verona, kde žili dva znepřátelené rody - Kapuletové, kteří měli dceru Julii a Montekové, kteří měli syna Romea. Jednoho dne došlo ke konfliktu mezi služebníky obou rodů, což vedlo k dalšímu zhoršení jejich vztahů. Vévoda Veronský stanovil ultimátum, že další konflikt bude potrestán smrtí. Kapuletové začali plánovat svatbu Julie s mladým šlechticem Parisem. Romeo Montek byl nešťastně zamilován do Rosaline, aby ho jeho přátelé od této nešťastné lásky rozptýlili, vzali ho na ples, který pořádali Kapuletové. Na plese Romeo spatřil Julii, v tu chvíli na Rosaline okamžitě zapomněl a s Julií se do sebe na první pohled zamilovali. Již během této noci se rozhodli, že se vezmou a tajně je oddal Juliin bratranec Vavřinec. Hned druhý den došlo k dalšímu konfliktu mezi znepřátelenými rody, když Tybalt zabil Romeova přítele Merkucia, tím vyprovokoval Romea k boji, ve kterém Romeo Tybalta zabil. Kvůli tomu musel Romeo opustit Veronu, neboť porušil vévodovo ultimátum. Mezitím se plánovala svatba Julie a Parise. Julie však milovala Romea a nechtěla si vzít Parise, z tohoto důvodu vyhledala Vavřince, ten jí dal nápoj, který ji měl učinil zdánlivě mrtvou na dva dny. V den svatby s Parisem Julie tento napoj vypila a zdála se být mrtvá.

Kapuletové a Paris truchlili a pohřbili ji v rodinné hrobce. Vavřinec okamžitě poslal zprávu Romeovi o plánu, ale sluha Baltazar o plánu nevěděl a informoval Romea pouze o smrti Julie. Romeo se ihned vydal k hrobce Kapuletů, kde se setkal s Parisem, došlo mezi nimi k hádce, během které Romeo Parise zabil. Když Romeo spatřil Julii v hrobce, toužil zemřít vedle ní, tak vypil velmi silný jed a zemřel. V té chvíli se Julie probudila a když zjistila, že Romeo je mrtvý, probodla se dýkou. Když Kapuletové a Montekové dorazili k hrobce, Vavřinec jim vysvětlil celý příběh. Oba rody si uvědomily, že jejich vzájemné spory zavinili smrt jejich dětí, a tak si podali ruce nad mrtvými těly Romea a Julie a uzavřeli mezi sebou mír.

Charakteristika postav

 • Romeo Montek: je to syn Monteka, zamilován do Julie, je ochotný obětovat cokoliv pro lásku, hrdý, citlivý, romantický, impulzivní
 • Julie Kapuletová: je to dcera Kapuleta, zamilovaná do Romea, je schopna pro lásku udělat cokoliv, inteligentní, citlivá, tvrdohlavá
 • Montek-Kapulet: jsou to hlavy znepřátelených rodů, hrdí
 • Tybalt: je to Juliin bratranec, bojovník, provokativní, útočný
 • Merkucio: je to Romeův přítel, agresivní, bojovný
 • Paris: je to nápadník Julie, mladý hrabě, upřímný, vytrvalý
 • Vavřinec: je to poradce pro Romea a Julii, důvěryhodný, loajální, vzdělaný, moudrý

Historický kontext

 • Dante Alighieri - Božská komedie
 • Giovanni Boccaccio - Dekameron
 • Francois Villon - Odkaz, Závět
 • Miguel de Cervantes - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 • Geoffrey Chaucer - Canterburské povídky

Jazykové prostředky

 • renesanční jazyk, inverze, archaismy, spisovný jazyk, rozrůzněnost mluvy, poetismy

Aktuálnost témata

 • nenávist mezi lidmi a její vliv na společnost

Hodnocení čtenářského deníku William Shakespeare - Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Carn1v0r3_An1mal
  25. listopad 2023
  2 086×
  628 slov

Komentáře k čtenářskému deníku William Shakespeare - Romeo a Julie