Shakespeare, William - Romeo a Julie

žánr:romantická tragédie
námět:Příběh tragické lásky dvou mladých lidí
o autorovi:narozen 23.4.1564,zemřel 23.4 1616;dramatik a básník,konec kariéry po návratu
do Stratfordu roku 1613
další díla:Komedie omylu,Zkrocení zlé ženy,Dva veronští páni,Marná lásky snaha,
Sen noci svatojánské,Hamlet,Othello,Macbeth,Král Lear,Večer
tříkrálový,Perikles,Richard II,.Jindřích IV.,Jindřich V.,Kupec benátský..
období:2.období(1594-1600)
styl:střídání poezie (Julie,Romeo) a prózy (chůva)

obsah:Montekové jsou už staletí nepřáteli Kapuletů.Často se nejen mezi jejich pány,ale i služebnictvem, strhne na ulici boj.Vévoda je pod trestem smrti,ale nutí dodržovat mír.
Romeo se bezhlavě zamiluje do Rasalindy,ta ale jeho lásku neopětuje.Přátelé Benvolio a Merkucio ho chtějí rozveselit,a tak se tajně dostanou na maškarní ples,který pořádají Kapuletové.Tam Romeo poprvé spatří Julii a na první pohled se do ní zamiluje.Po skončení plesu se Romeo vydá do zahrady Kapuletových,na balkóně uvidí Julii a uslyší,že i ona se do něj zamilovala.Ukáže se jí a vyzná jí lásku.
JULIE:Bože!
ROMEO:Mluví!
Ó mluv,anděle skvoucí!Neboť jsi
tam nade mnou,té noci vůkol,slavná
jak nebes okřídlenec užaslým,
zvráceným nazad očím smrtelníků,
již naznak padnouce ho vyhlížejí,
když nad oblaky líně plynoucími
se plaví na modrostech mořem vzduchu.
JULIE:Ach,Romeo,Romeo!Proč jsi Romeo?
Své jméno zapři,odřekni se otce,
anebo,nechceš-li,zasvěť se mně,
a přestanu být Kapuletová.
ROMEO:Mám ještě poslouchat?Či odpovím?
JULIE:Tvé jméno jenom je můj nepřítel.
Tys jenom ty.Ty vůbec nejsi Montek.
Copak je po jméně?Co růži zvou,
i zváno jinak jinak vonělo by stejně.
A tak i Romeo,nebýt Romeo zván,
by nebyl o nic méně drahocenný
než s tímto jménem.Romeo,svleč to jméno!
Společně naplánují tajnou svatbu,ještě tu noc běží Romeo za bratrem Vavřincem a požádá ho o pomoc. Ten slíbí,že jim pomůže a oddá je.Druhého dne se za pomoci chůvy Julii podaří dostat se z domu,aby si konečně mohla vzít Romea.Jednoho dne dojde na ulici ke sporu mezi Merkuciem a Tybaltem.Romeo se snnaží spor urovnat,ale nepodaří se mu to.Merkucio je zabit Tybaltem.Romeo chce pomstít jeho smrt,a tak Tybalta zabije.Na ulici se seběhnou lidé,a když uvidí Tybaltovu mrtvolu,ptají se Benvolia,jediného svědka,jak se to všechno seběhlo.Benvolio poví pravdu,ale paní Kapuletová mu nevěří,podle ní chce Benvolio krýt Romea.Vévoda Eskalus pošle Romea do vyhnanství.Julie se zatím všechno dovídá od chůvy a je nešťastná kvůli smrti bratrance.Nejvíc se však trápí kvůli Romeovi,celé dny pláče.Její otec si myslí,že je to kvůli Tybaltovi.Chce,aby začala myslet na něco jiného,a tak se rozhodne,že ji provdá za hraběte Parise.Julie jde požádat o pomoc Vavřince.Bratr Vavřinec vymyslí plán,řekne Julii,ať se svatbou souhlasí,a pak jí dá nápoj,po kterém bude dva dny vypadat jako mrtvá.Poté všas pošle po bratru Janovi Romeovi zprávu do Mantovy,aby sám přišel Julii vyzvednout z hrobu.V den svatby Julie vypije nápoj a upadne do spánku.Najde ji chůva,a všem řekne,že zemřela.Potom Julii uloží do rodinné hrobky.Jan má Romeovi přinést dopis od Vavřince,kde je vše vysvětleno,ale nešťastnou náhodou se dopis k Romeovi nedostane.Mezitím se však za ním vydá Baltazar,který nic netuší a oznámí Romeovi,že Julie je mrtvá. Romeo je nešťastný a okamžitě se vydá do Verony,aby ji naposledy spatřil.Po cestě si koupí jed,aby se mohl otrávit.U hrobu Kapuletů se potká s Parisem,který zde už Julii oplakává.Dojde mezi nimi k boji a Paris umírá.Romeo při pohledu na mrtvou Julii vypije jed a zemře také.Po chvilce se probouzí Julie,a když spatří mrtvého Romea,probodne se dýkou.K hrobu přichází Montek,Kapulet,vévoda a bratr Vavřinec,který si při pohledu na mrtvé uvědomí svou chybu.Začne ostatním vysvětlovat,jak to všechno bylo.Montek s Kapuletem začnou litovat svých zbytečných šarvátek a oba rody se konečně udobří a uvědomí si zbytečnou smrt svých dětí.Na památku Romea a Julie dávají postavit sochu z ryzího zlata.
"...však věčně bude srdce jímat znova žal Juliin a bolest Romeova."

charakteristika:Romeo-upřímně milující Julii,odhodlaný obětovat pro ni vše
Julie-chytrá,statečná,citlivá,krásná,oddaná,bojující o právo na lásku a
samostatné rozhodování
Montekové x Kapuleti-neústupní,nechápající,zaujatí svým vzájemným
nepřátelstvím
Merkucio-výmluvný,vtipný
Tybalt-neústupný,rváč

chronologie:
Seznámení Romea a Julie
Svatba
Smrt Tybalta
Nedoručená zpráva Romeovi
Smrt Parise,Rome,Julie
Usmíření Monteků a Kapuletů

vlastní názor:Dramatický příběh ukazuje na lhostejnost rodičů k názorům svých dětí v dřívějších dobách a také na to,že lidé jsou pro lásku ochotni i zemřít.Toto drama jsem zatím viděla jen ve filmové podobě,která se mi velmi líbila.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. leden 2008
  6 694×
  792 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie