Sluneční energie a její využití

Slunce je pouze jednou z biliónů hvězd, přitom je zdrojem energie každého známého živočicha , rostiny i samotné Země. Sluneční energie, která se dostává na Zemi každých 40 minut by stačilo k tomu, aby uspolojila celoroční energetické potřeby každého člověka. Klasická paliva - ropa,uhlí se využívají v takové míře, že zásoby budou vyčerpány někdy v druhé polovině příštího století. Jaderné elektrárny,se ukázaly riskantními. Důkazem toho byla jaderná katastrofa, ke které došlo roku 1986 v Ćernobylu, v Sovětském svazu. Sluneční energie je jednou z nejčistších a nejbezpečnějších náhražek za klasická paliva. Přibližně 30% slunečního záření dopadajícího na Zemi je odráženo atmosférou a dalších 20% je pohlceno. Pouhých 50% pronikne k zemskému povrchu, je to však ekvivalent výkonu zhruba 170 miliónů největších elektráren na světě.V minulosti se lidé domnívali, že Slunce hoří, ale dnes již víme, že energie, kterou vyzařuje pochází z jaderných reakcí, při kterých se vodík mění na helium. To je příklad procesu zvaného nukleární fúze.
Současné využívání sluneční energie je poměrně v začátcích s ohledem na velké pořizovací náklady a drahý výzkum, i když věřím, že tato energie je pro budoucnost Země jediným možným zdrojem ekologicky čisté energie. Pro informaci uvádím příklady jejího využívání v současné době.
U moderních solárních pecí jsou sluneční paprsky soustředěny k ohřívání jídla. Zakřivený reflektor zaměřuje paprsky na jídlo nebo jeho obal. Místo zakřivených zrcátek využívají některé solární trouby sady plochých reflektorů, natočených k místu, kde se nachází jídlo.Podobný princip se využívá u solárních pecí, kdy je jedna strana vytvarována a pokryta reflektory tak, aby vytvářely obrovské zakřivené zrcadlo. V ohnisku před zrcadlem je komora, kterou může sluneční záření rozehřát až na 3 000 °C , což je teplota dostatečně vysoká k rozstavení většiny kovů.
Solárně vyhřívané domovy jsou blízkou budoucností jako zdroje bezplatné energie pro širokou oblast obyvatelstva. Takový dům využívá sluneční energii k ohřevu vody, kdy solární panely obvykle umístěny na střeše domu jsou natočeny tak, aby zachytily co nejvíce slunečního záření. Studená voda se cirkulací přes solární panely ohřívá a uchovává v zásobníku a využívá v době potřeby.
Solární články jsou elektrická zařízení, která využívají fotogalvanického efektu, aby proměnily světlo v elektrické napětí. Každý článek produkuje pouze malé napětí, proto jsou k zajištění využitelné dodávky elektřiny zapotřebí soubory propojerných článků. Solární články pohánějí většinu umělých satelitů, používají se pro elektronické kalkulačky a hodinky. Bylo vyrobeno lehké letadlo i malý automobil u kterého bylo jediným zdrojem jeho energie - sluneční záření. Existují i veřejné telefonní budky poháněné souborem solárních článků umístěných na střeše.
Sluneční energie se využívá i v odlehlých oblastech, kde velké soubory solárních článků zajištují většinu elektřiny potřebné pro chod domácnosti. Elektřina z článků se využívá k nabíjení baterií, takže zásoby je k dispozici i v noci.
Solární články jsou velmi spolehlivé. Jakmile jsou instalovány, nepotřebují v podstatě žádnou údržbu a mohou být ponechány v chodu několik let bez kontroly. Solární články pohání
bezobslužné majáky a meteorologické stanice.
Využití elektrické energie je výzvou pro vědce na celém světě. Utopií už nejsou vesmírné solární elektrárny, kdy vyprodukovaná elektřina bude přeměněna na mikrovlny a seslána do přijímacích stanic na zemi. Tam budou mikrovlny znovu přeměněny na elektřinu. Podle vesmírné agentury by mohlo 40 satelitů do roku 2040 zabezpečit čtvrtinu požadovaného množství elektřiny pro evropské společenství.
Pevně věřím, že využívání sluneční energie má budoucnost !!!

Hodnocení referátu Sluneční energie a její využití

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. listopad 2007
  6 423×
  542 slov

Komentáře k referátu Sluneční energie a její využití

jj
jo dobry :)
Vejull
Celkem dobrý..
Amy
ujde...