Živočichové

- jejich životní fce, orgánové soustavy- jejich vývoj
- rozdíl života živočichů a rostlin

Živočichové jsou nezbytnou součástí živé přírody, jsou to aukaryotní, heterotrofní organismy, které přijímají živiny aktivně z těl rostlin nebo jiných živočichů, energii pro rozklad živin a syntézu vlastních látek získávají především dýcháním.

Životní fce
1. Heterotrofie- přijímání hotových organ. Látek- a)rozpouštěných ve vodě
b) z pevných látek = holozoická výživa
2. Lokomoce – pohyb z místa na místo-umožňují ji např. a) svalové buňky
(žahavci)
b) svalovina (hlemýždi)
c)svaly (obratlovci, členovci)
3. Nervová soustava + smysly
4. Vnitřní diferenciace – má za úkol sladit a zkoordinovat pohyby – exist. Tkání, orgánů, org.soustav
5. Souměrnost těla – např. paprsčitá = bilateriální

Orgánové soustavy
Všechny orgánové soustavy se vyvíjely, postupně se zdokonalovaly, nejvyšší dokonalost člověk

Trávící
Fce:příjem a zpracování potravy, výdej nestrávených a nestravitelných zbytků
Cíl:získat živiny, vitamíny, minerály, vodu
Zdroj E – uvolní se štěpením základních složek potravy – živin, vody

Dýchací
Dýchání = výměna plynů – O2, CO2
Kyslík je důležitý k oxidaci plynů – oxidací se uvolňuje E, zplodinou oxidace je oxid uhličitý
Vodní živočichové využívají kyslík rozpuštěný ve vodě, dýchají žábrami.Suchozemští živočichové přijímají kyslík ze vzduchu nebo z vrchních vrstev půdy.Dýchání vzdušnicemi – vzduch je veden z povrchu těla až k jednotlivým orgánům, vzdušnice jsou bohatě větvené.Dýchání žábrami a plícemi- žábry jsou u korýšů, vodních měkýšů, ryb, jsou velmi dobře prokrvené a kyslík je po těle rozváděn tělní tekutinou – krvomízou či krví.plíce jsou dýchacím orgánem u suchozemských živočichů, a to u bezobralích pavouků a u obratlovců, kteří mají daleko větší povrch plic.U ptáků a savců je povrch plic větší než povrch těla.
Existují 3 typy dýchání:a) vnější – vnější prostředí x těl. tek.
b) vnitřní – těl. Tek. x tkáň. Mok
c) buněčné – mitochondrie

Cévní
Chybí žahavcům, ploštěncům a hlístům
Tělní tekutina :hemolymfa, krev
Fce:1. přenos látek
2. Termoregulace
3. přenos hormonů
4. Obranná fce
bezobratlí – 2 typy – a) otevřená – hemolymfa – měkýši, členovci
b) uzavřená – krev (chybí srdce), kroužkovci,
obratlovci – tepny, žíly, srdce, vlásečnice
krev – erytrocyty(čk), leukocyty (bk), trombocyty (dest.)

Vylučovací
Vylučování zplodin vzniklých přeměnou látek (metabolismem) ven z těla
Žahavcům chybí
Cíl: zbavování těla odpadních látek a přebytečné vody

Rozmnožovací
Rozmn. Je proces zajišťující vznik nových jedinců.
a) pohlavní
b) nepohlavní
Nepohlavní je takové, při kterém nový jedinec vzniká z části těla jednoho rodičovského jedince(žahavci).Nový jedinec je kopií svého jednoho rodiče.
Pohlavní představuje vznik nového jedince po splynutí pohl. Buněk dvou rodičovských jedinců.
Hermafrodité – oboupohlaví (hlemýžď, tasemnice)
Gonochoristé – oddělené pohlaví – mísení gen. Informace – nový jedinec

Řídící
Nervová soustava zajišťuje velmi rychlé řízení organismu (zlomky sekund)
Fce: zpracování informací, které dostává od smyslových orgánů.Odpověď na to je reflex.

Hormonální
Je vyvinuta u vyšších organismů.je řízena soustavou nervovou.působí pomalu a dlouhodobě.Účinné látky se nazývají hormony a jsou roznášeny krví.Vznikají ve žlázách s vnitřní sekrecí – endokrymní žlázy.

Živočichové x rostliny
a) Rostliny provádějí fotosyntézu – vyrábí pro živočichy důležitou látku – kyslík – i když jako vedlejší produkt
b) Rostliny se pohybují pouze pasivně (vítr, voda), živočichové se pohybují aktivně
c) Zásobní látkou E u rostlin je škrob, zatímco u živočichů je to glykogen
d) Způsob výživy rostlin je autotrofní, přijímají látky rozpuštěné ve vodě.Živočichové jsou heterotrofní, živiny přijímají v tuhém stavu.
e) Rostliny dýchají celým povrchem těla, zatímco živočichové mají většinou vyvinutý zvláštní dýchací orgán.
f) Rostlinná buňka má vakuolu, živočišná ne.

Hodnocení referátu Živočichové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. srpen 2008
  7 375×
  522 slov

Komentáře k referátu Živočichové