Elektrolýza (laboratorní práce)

Teorie: Elektrolýza-elektrochemická reakce (tj. rozklad elektrolytu) realizovaná průchodem
stejnosměrného elektrického proudu na mezifázovém rozhraní elektroda-elektrolyt v
reaktoru elektrolyzéru. Na katodě probíhá redukce, na anodě oxidace. Elektrolýza se
užívá např. při výrobě kovů (hliník), chloru, hydroxidu sodného, při galvanickém po-
kovování.

Praktická část: 1. Elektrolýza vodného roztoku kuchyňské soli
2.Elektrolýza vodného roztoku jodidu draselného
Pomůcky: Petriho misky, skleněná tyčinka, chemická lžička, dvě elektrody.
Chemikálie: NaCl, KI, fenolftalein, jodškrobový papírek.

Postup:1.V petriho miskách připravíme nasycené roztoky NaCl a KI.
2.Při napětí 12W vložíme do roztoku elektrody a přikápneme fenolftalein.
3.Při elektrolýze KI vložíme do roztoku jodškrobový papírek.

Pozorování: 1.NaCl se zavedením el.proudu rozložil na sodný kationt a chloridový aniont.
Na katodě vznikal sodík.Ten okamžitě reagoval s vodou za vzniku NaOH, který
způsobil růžové zabarvení fenolftaleinu.
2.KI se zavedením el.proudu rozložil na draselný kationt a jodidový aniont.
Na katodě vznikal draslík. Ten okamžitě reagoval s vodou za vzniku KOH,
který způsobil růžové zabarvení fenolftaleinu. Na anodě se uvolňoval jod, který
způsobil černomodré zbarvení jodškrobového papírku.
-- +
Nákres: -- +

-- +
O NaCl
(KI)

NaCl
Katoda:
(katodická redukce)
Anoda:
(anodická oxidace)
KI
Katoda:
(katodická redukce)
Anoda:
(anodická oxidace)

Hodnocení referátu Elektrolýza (laboratorní práce)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. únor 2008
  13 760×
  191 slov

Komentáře k referátu Elektrolýza (laboratorní práce)