Kobalt

Výskyt

Nejdůležitější jsou arsenidy a sulfidy mezi které patří smaltin CoAs2, kobaltin CoAsS a linnéit Co3S4.Vyskytují se společně s niklem a často i olovem a mědí. =>vedlejší nebo společný produkt těchto kovů.

Výroba

Pražení rudy -> odstranění hlušiny(struska)
Vzniká směs kovů a oxidů (v příp. arsenových rudách ještě plyn As4O6)

Vyluhování směsi kys. sírovou -> do roztoku železo, kobalt, nikl; samostatně měď

Rozpuštěný kobalt se upravuje do podoby hydroxidu:
2Co + ClO + 4OH + H2O --> 2Co(OH)3 + Cl

Hydroxid se zahříváním převádí na oxidy.

Oxidy jsou redukovány na kov zahříváním s dřevěným uhlím.

Použití

Výroba barev, modré barvivo v keramickém a sklářském průmyslu; žárovzdorné slitiny; výroba magnetických slitin ( ocel Alnico [Al, Ni, Co], vynikající magnetické vlasnosti); pokovování jako ochrana proti korozi.

Vlasnosti

Leskle stříbřitý kov s modrým nádechem. Hutota 8,9 g/cm3, teplota tání 1495°C, teplota varu 3100°C.
Málo reaktivní. Za zvýšené teploty reaguje s halogeny, borem, uhlíkem, fosforem, arsenem a sírou. Nereaguje s vodíkem a dusíkem. Neochotně reaguje s kyselinami za vzniku kobaltnatých solí
Oxidy
CoO olivově zelený prášek. Příprava zahříváním hydroxidů, uhličitanů aj. za nepřístupu vzduchu. Použití-keramický průmysl.

Co3O4 černý. Absorbuje kyslík.
Sulfidy
Kobalt tvoří spoustu sulfidů kovového charakteru, např. CoS2, Co3S4 .
Halogenidy
CoCl2 modrý
CoBr2 zelený oba vznikají účinkem volných halogenů na zahřátý kov.
CoF3 světle hnědý
CoI2 modročerný
Komplexy
Vitamin B12 – oktaedrický komplex s centrálním prvkem Co.

Kobalt tvoří nejčastěji oktaedrické a tetraedrické komplexy.

Hodnocení referátu Kobalt

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. listopad 2007
  4 419×
  236 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kobalt