Příprava plynu

Při cvičení chemie jsme zkoušeli přípravu plynu. Začli jsme přípravou H2.

K tomu jsme potřebovali některé chemikálie - kousek Zn, zředěnou H2SO4, CuO. A z pomůcek jsme si připravili pouze zkumavku.

Příprava H2 probíhala tak, že kousek Zn jsme polili ve zkumavce zředěnou H2SO4. Do této reakční směsi v níž se vyvijí H2 jsme přidali malé množství práškovitého CuO. Vyvíjející se atomolární vodík ( ve stavu z rodu ) je velmi reaktivní a redukuje CuO na červenou měď.

Dále nás čekala příprava O2 zahříváním KMnO4. KMnO4 se rozkládá při mírném zahříváním a uvolňováním O2.

2 KmnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

Postup tohoto pokusu je takový, že dáme do čisté, suché zkumavky malé množství KMnO4 a zvolna zahříváme nad plamenem. KmnO4 se pomalu rozkládá a uvolňuje kyslík, který dokazujeme doutnající třískou. Průběh reakce můžeme urychlit přidáním MnO2 ( burell ).

Prováděli jsme také přípravu O2 zahříváním KClO3.

2 KClO3 2 KCl + 3 O2

1g KClO3 zahříváme ve zkumavce, ten se pomalu rozkládá a uvolňuje O2, který opět dokazujeme doutnající třískou. Reakci můžeme opět urychlit přidáním MnO2. Chloredčan draselný je-li znečištěn organickými látkami, třením vybuchuje. Pracujeme sním opatrně a ke zkoušce bereme jen malé množství.

A nakonec jsme dělali přípravu NH3. Na tento pokus jsme si připravili třecí misku, ( NH4 )2 SO4, CaO.

Ve třecí misce jsme rozetřeli menší množství ( NH4 )2 SO4 s CaO nebo CaCO3. Unikající amoniak jsme poznali čichem. A nakonec jsme vzali lakmůzový papír a drželi jsme ho nad reakční směsí. A nad touto reakcí nám z modral.

Hodnocení referátu Příprava plynu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. květen 2008
  3 597×
  245 slov

Komentáře k referátu Příprava plynu