Prvky I.B skupiny

Cu-měď
-dostala svůj název podle ostrova Kypru-kde se prvně tavila,v přírodě se vyskytuje buď jako ryzí kov nebo častěji ve sloučeninách.Je to také prvek biogenní, který urychluje vnitrobuněčné procesy.Je to červený kov,kujný a tažný.Je jedním z nejlepších a nejpoužívanějších vodičů elektrického proudu.Teto kov je však jedovatý,a proto se z něj vyrobené nádoby ještě pocínovávají.Plechy z mědi se používají na pokrytí střech kvůli tomu,že se nemusejí natírat a to,protože se pokrývají v důsledku působení oxidu uhličitého slabou vrstvičkou uhličitanu mědnatého-zvaného také měděnka.Jeho nejznámější sloučeniny jsou se Zn-mosaz,s Sn-bronz, s Ni a Zn-nové stříbro atd.

Ag-stříbro
-jeho název je odvozen od slova v překladu znamenajícího" jasný".Dříve se používalo na výrobu mincí a společně se zlatem tvořilo sloučeninu nazývající se"asem", které se nejvíce používalo v Malé Asii.Je zajímavé že se v ranném středověku jeho cena blížila ceně zlata.Stříbro se v přírodě nachází buď v čisté formě nebo ve formě sloučenin,nejčastěji jako sulfid stříbrný-argenit atd.Stříbro je ušlechtilý,bílý,tažný a kujný kov je vůbec nejlepším vodičem elektrického proudu.Pokud na tento kov působíme sirovodíkem stříbro černá v důsledku vzniku sulfidu stříbrného,tato černota se dá odstranit vyvařením v sodě.Solí stříbra se využívá při důkazu halogenidů,kromě fluoridu.

Au-zlato
-dostalo název podle" ranní záře-Aurory",je to jeden z nejdražších kovů vůbec.Asi jedna třetina zlata - cca 50 000 tun-je jako mezinárodní měnový kov uzavřena v podzemních trezorech světových bank.Odhaduje se, že v zemské kůře je asi 0,005 g zlata na 1 tunu horniny.Nalézané kousky zlata mohou mít rozměry téměř neviditelné až ohromující jako např. hrouda vážící 32 kg nalezená na Uralu nebo 112 kg kusu zlata nalezeného na Klondaiku. Zlato se nachází buď čisté ne v různých sulfidech jako olovnatých,stříbrných,také v teluridech atd.Dříve se zlato získávalo plavením,to se však později nahradilo tzv.amalgací-to znamená ,že se horniny obsahující zlato smísí se rtutí,která rozpustí zlato na amalgán,poté se destilací od sebe obě složky oddělí.Horniny chudší na zlato se dají vyluhovat také v kyanidu sodném nebo chlorové vodě- znečišťují vodní toky jedy.Zlato se dá těžit i z mořské vody,která má obsah asi 5,5 tun zlata na km3. Tento kov je na vzduchu stálý,lesklý lehce nažloutlí, nejkujnější ze všech kovů vůbec.Hodnota zlaté slitiny se udává v karátech.Pokud chceme oddělit zlato od stříbra můžeme to udělat tzv.kvartací-rozpuštěním stříbrné složky v kyselině dusičné.Analyticky se zlato stanovuje vytavením s olovem.

Hodnocení referátu Prvky I.B skupiny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. leden 2008
  4 874×
  428 slov

Komentáře k referátu Prvky I.B skupiny

a
Ne.
a
Ne
a
ne.
a
ne