Uhlovodíky, Arény

Alkany-otevřený uhlíkatý řetězec- jen jednoduché vazby
Alkeny-otevřený uhlíkatý řetězec- jedna vazba dvojná
Alkyny-otevřený uhlíkatý řetězec- jedna vazba trojná
Cykloalkyny- mají uzavřený uhlíkatý řetězec-jenom jednoduchá vazba-nejednoduší=cyklopropan C6H12
Dieny-nejznamější: 1,3 butadien-na výrobu umělého kaučuku
Areny=aromaty-jsou cyklycké uhlovodíky z benzenovým jádrem.Získávají se z černouhelného dehtu a rop. produktů.
Mají vazby násobné v celém kruhu.

Aromaty=Arény
Benzen C6H6
bezbarvá olejovitá kapalina, hořlavina, používá se jako rozpouštěč barev a laků
Naftalen C10H8
bílá krystalická látka-sublimující, používá se na hubení hmyzu
Antacen C14H10
bílá krystalická látka, výrábí se z ní barvy
Fenantrein
z této látky se odvozují některé sloučeniny v lidském těle např.: cholesterol, pohl. hormony, žlučové kyseliny

Látky odvozené:
Toluen-1 benzenové jádro + CH3 –těkavé látka –rozpouštědla barev-!!!nebezpečné vdechování!!!= karcinogení
Xylen-1 benzenové jádro + 2 skupiny CH3
Styren- 1 benzenové jádro+ CH=CH2-používá se na výrobu polystyrenu

Hodnocení referátu Uhlovodíky, Arény

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. červenec 2008
  8 539×
  141 slov

Komentáře k referátu Uhlovodíky, Arény

Honza
Sprtam se na zitrejsi test a moc mi to pomohlo dik