Význam chemie

Chemie je přírodní věda zabívající se složením látek a její přeměnou v látky jiné(chemickými reakcemi).
Tzv.alchymie neboli lučba přestavovala pokusnou činnost s přírodními látkami.Alchymisté se zabývali přeměnou prvků a snažili se získat elixír mládí ,kámen mudrců apod.
V humorné podobě jste práci alchymistů ,kteří většinou potřebovali podporu mocných a bohatých,všichni určitě viděli ve staré české veselohře Císařův pekař a Pekařův cisař.Děj filmu se odehrával na začátku 17.století,kdy alchymie na dvoře císaře RudolfaII. dosáhla v Čechách vrcholu.Protože alchymisté popsali,poznali a připravili řadu nových látek a užívali originalních metod,je alchymie 19.stol. pokládína za předchůdkyni moderní chemie.
Vlastnosti látek poznávají lidé svými smysly-to je pozorováním.V chemii slouží poznáváni pokud neboli experiment.Při pokusech cílevědomě zjišťujeme chování látek za podmínek které předem určíme.pokusy se provádějí ve vhodně vybavených laboratořích a ne v kůlnách a sklepech bez dostatečných vědomostí a ochranný pomůcek.
Podle předmětu zájmu se dělí dnešní chemie na anorganickou ,organickou,fyzikální a analytickou.Kromě toho existuje řada podoborů(např:chemie silikátů,fotochemie) a oborů hraničících s jinými vědami(boichemie,geochemie,jaderná chemie).Chemie zasahuje prakticky do všech oborů lidské činnosti.
Téměř všechno ,co nás v našem civilizovaném životě obklopuje ,ale i život člověka a život dalších živočichů a rostlin ,je spojeno s chemickými procesy.Chemie-neuváženě užívaná-může lidem také uškodit.jako příklad bych uvedla přehnané používání odhmyzovacího prášku DDT,než došlo k jeho zákazu .
Chemii bychom tedy měli velmi dobře poznat a rozumět jí.

Hodnocení referátu Význam chemie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. prosinec 2007
  7 432×
  246 slov

Komentáře k referátu Význam chemie

kačenka
juuu je to rásný hlavně se to líbí naší paní učitelce pa a mějte se krásně