Christie, Agatha - Vraždy podle abecedy

Herculovi Poirotovi je zaslán dopis, v nìmž anonym ABC upozoròuje na vraždu, kterou se chystá spáchat. V den uvedený v dopise je opravdu zabita paní Ascherová z Andoveru ve své trafice a vedle ní je nalezen abecední jízdní øád. Následují další vraždy- Betty Bernardové na pláži v Bexhillu a Carmichaela Clarka v Curstonu. Každá z vražd je pøedem ohlášena dopisem od anonyma ABC a vedle mrtvých tìl leží abecední jízdní øád. Jak se zdá, vraždy páchá vyšinutý jedinec bez pádného dùvodu a jakéhokoliv vztahu k obìtem. Bìhem vyšetøování si však Poirot utváøí profil vraha, který až nápadnì sedí na bratra jednoho zavraždìného - Franklina Clarka. Ten ve skuteènosti zabil svého bratra, aby zdìdil jeho peníze. Aby zloèin zamaskoval, zabije i obìti od písmen A a B.

Hodnocení čtenářského deníku Christie, Agatha - Vraždy podle abecedy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. srpen 2007
  7 383×
  125 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Christie, Agatha - Vraždy podle abecedy