Dickens, Charles - Oliver Twist

Charles Dickens

Charles Dickens se narodil 7.února 1812 v Portsmounthu. Neměl příliš šťastné dětství. V 5-ti letech se s rodinou přestěhoval do Kentu, o dalších 5 let později do Londýna. Jeho otec byl úředník, který se dokonce ocitl ve vězení pro dlužníky. Charles si musel sám vydělávat na živobytí - pracoval v dílně na výrobu leštidel na boty. Roku 1836 se oženil s Catherine Hogarthovou, dcerou svého přítele George Hogartha. Stejného roku začíná na objednávku nakladatele psát Kroniku Pickwickova klubu, svoje první dílo, které ho proslavilo. K dalším jeho dílům patří: David Copperfield(1850), Malá Doritka (11857), Nadějné vyhlídky (1860) a bezpočet krátkých příběhů a článků.
Charles Dickens zemřel na mrtvici ve svém domě v Kentu roku 1870.

Oliver Twist

Jeden z prvních sociálních románů, stylově zařaditelné do realismu. Dílo je ohlasem na negativní důsledky novelizaci chudinského zákona (1834), která zrušila starý systém starobinců, založených na jednotlivých farnostech, v nichž byli chovanci, jakkoli degradovaní sociálně, přece jen součástí společenství, a nahradila jej novým, centralisticky organizovaným, který se v určitých rysech podobal vězení.

Autor zavádí čtenáře mezi příslušníky londýnského podsvětí, kde se hlavní hrdina Oliver Twist ocitá zcela náhodně bez vlastního přičinění. Dickens chtěl nejspíše konstatovat, že dítě žijící tehdy na ulici ani nemělo jinou možnost - buďto se přidalo k nějaké zločinecké partě nebo zemřelo v bídě a hladu. Inspiroval se i vlastními zážitky z dětství. Život a poměry v tehdejší společnosti jsou zde vykresleny zcela realisticky.

Jednotlivá prostředí - chudobinec, zlodějský úkryt mají všechny své tehdejší znaky, nejedná se tedy o konkrétní chudobinec v konkrétním městě, ale o jakýsi modelový, typický. To samé platí o postavách. Někteří jsou plni přetvářek, předstíraného zájmu o chudé a přehnané hrdosti, jak dobře o chudinu pečují a jakou o ně mají starost.

Odlišnost děje ve dne a v noci. Zatímco v noci se odehrávají chladnější - negativnější scény ve zločinecké partě, krádeže a vloupání, děj ve dne se odehrává v hezkém prostředí v domech šlechetných lidí.

Hlavní motivy - motiv tajemného původu a závěrečné rozuzlení pomocí neznámých příbuzenských svazků.
Autor není účastníkem děje.
Děj je napínavý, často se stane něco, co by čtenář nikdy neočekával
Román členěn na 53 kapitol, v záhlaví každé kapitoly autor stručně nastínil, co se odehraje.

Román je napsán převážně ve 3.osobě v přítomném čase.
Vyprávění zaměřeno spíše na děj a vylíčení mezilidských vztahů.
Popis prostředí slouží jen k lepšímu dotvoření charakteru postav k názornějšímu pochopení jejich jednání.
Je dodržována časová posloupnost, jen ke konci jsou zařazovány epizody vypravované retrospektivně. Na začátku je časový skok zhruba 8-9let, který je vzhledem k dalšímu časovému rozložení docela velký. O ději v tomto období se nic napsáno.
Objevuje se kontrast mezi přístupem jednotlivých postav k životu - postavy plné optimismu, radosti ze života a žijící v harmonickém prostředí / postavy žijící v bídných podmínkách s nečistými úmysly, snahou škodit druhým a na jejich úkor se obohacovat / postavy žijící celkem v blahobytu, ale přesto nepřejícné a pohrdavé.
Vypravěč do děje zas tak moc nezasahuje - dovoluje si však menší ironické poznámky, zvláště na začátku vypravování.

Hlavní postava
Oliver Twist
Sirotek - matka mu zemřela hned po jeho příchodu na svět. Jméno mu je určeno obcí. Vyrůstá v chudobinci. Trpělivě snáší nelidské zacházení a poznámky, že je všem akorát na obtíž a že by bylo lepší, kdyby raději zemřel. Přesto všechno v něm nepropuká nenávist k lidem, naopak se snaží každému vyhovět a být nekonfliktní. Je dosti naivní, až příliš moc důvěřuje lidem. Nedokáže rozpoznat zda mu někdo nechce ublížit.
Jinak se toho moc o jeho osobnosti nedozvídáme, autor ho využívá jako postavu pomocí níž popisuje poměry ve společnosti a popohání děj.
Oliver se moc nezasluhuje o svůj další osud. Nemá žádné ambice - proto když se dostává mezi londýnské zloději, nesnaží se uprchnout - je rád, že má kde spát a co jíst.
Vlastně celý jeho život je až příliš naplněn náhodnými událostmi, které by se asi ve skutečném životě nestaly, nebo alespoň ne v tak velkém počtu.
Má velkou vůli k životu, která mu pomáhá překonávat i kritické stavy v blízkosti smrti. Věnovanou lásku a péči dokáže skvěle oplácet.

Další postavy
Pan Bumble
Obecní sluha, nelidským způsobem vede obecní chudobinec, je mu všeho, co zde musí investovat, nejraději by všechny chovance nechal zemřít. Je typický pokrytecký obecní úředník plný přetvářek sarkastického humoru. Egoista. Nečiní nic více než mu káží předpisy a když přece jenom , tak se náležitě vychvaluje.

Pan Brownlow
Dobrotivý starý pán, který se jako první ujímá Olivera a zachraňuje ho před smrtí. Bere ho do svého domu, kde se o něj nezištně stará. Nenechává se ovlivňovat názory ostatních. Do Olivera vkládá hodně nadějí a plně mu důvěřuje.

John Dawkins - Ferina Lišák
Mladý kapsář, zaučuje Olivera ve zlodějském řemesle. Nezáleží mu na nikom.

Fagin
Prohnaný starý Žid. Šéf zlodějské bandy, organizuje krádeže a vloupání, přechovává kradené věci. Za patřičné služby poskytuje útočiště ostatním zlodějíčkům.

Paní Maylieová
Šlechetná starší dáma. Pečuje o Olivera poté, co byl v jejím domě při krádeži postřelen . Má dobré srdce a Olivera si brzy oblíbí.

Róza Maylieová
Adoptovaná dcera paní Maylieové, Oliverova teta. Má podíl na zjištění Oliverova původu. Nezaleká se přitom žádných překážek.

Nancy
Zlodějka ve službách Fagina. Trochu rozporuplná postava. V jádru je dobrosrdečná, ale na druhé straně se nedokáže vymanit z vlivu svého přítele Sikes a tím pádem z celé zlodějské bandy.
I když se podílela na únosu Olivera od pana Brownlowa, později mu velmi pomůže. Po vyslechnutí rozhovoru 2 členů zlodějské bandy kontaktuje slečnu Rózu a vyzradí jí tajemství o Oliverově původu. Stojí jí to hodně sil, protože musí zdůvodňovat své noční odchody. Vše jí nakonec stojí život.

Sikes, Monks
Zloději. Není zde zmíněn jejich předchozí osud ani důvod, proč se zloději stali. Nevíme ani nic podstatného, co by je charakterizovalo.

Stručný děj
Román vypráví příběh chlapce, syna neznámých rodičů, vychovávaného v chudobinci a nuceného zde ( i později v učení u pohřebníka) snášet bezpráví, ústrky, krutost a hlad. Po zdařilém útěku do Londýna se Oliver nevědomky dostává do zločinecké bandy, kterou vede prohnaný Žid Fagin a v níž vynikají zvláště Oliverův učitel zlodějských dovedností Ferina Lišák (Artful Dogher) a lupič Bill Sikes se svou společnicí Nancy. Při jedné z drobných krádeží je omylem zadržen jako pachatel nevinný Oliver, jenž se jinak všemi silami bránil tomu, aby vstoupil na dráhu zločinu. Před rozsudkem smírčího soudce jej zachraňuje ušlechtilý pan Brownlow. Ten mu na krátký čas poskytuje střechu nad hlavou, ovšem Oliver je znovu unesen někdejšími kumpány. Při nezdařilém loupežném přepadení domu Maylieových je Oliver postřelen, schovanka paní Maylieové Róza však o něj pečuje, za což se jí Oliver dostatečně odměňujme. Oliver vychutnává život v láskyplném, idylickém prostředí. Jeho skutečný původ odhaluje Nancy - doplácí však na to životem - zavraždí jí její někdejší druh Sikes. Do případu je zapleten i obecní sluha Bumble, je odsouzen a dožívá v témže chudobinci, kterému kdysi tak krutě vládl a ve kterém žil i Oliver. Sikes hyne na útěku před pronásledovateli a Fagin je popraven.
Rozuzlení Oliverovy minulosti: Oliver je spřízněn s Rózou - je to jeho teta a padouch ze zlodějské bandy Monsk je jeho nevlastní bratr. Oliver se stává Brownlovým adoptivním synem a dědicem.

Charakteristika prostoru
Jedná se o reálný prostor. Děj se odehrává ve dvou městech - název prvního autor z jistých důvodů odmítl sdělit, druhé město je Londýn. Popisuje kontrasty mezi jednotlivými prostředími - městský chudobinec / londýnské podsvětí - svět zlodějů / domy občanů na vyšší úrovni.

Jazyk díla
V díle se objevují slangové výrazy, zlodějský argot. Hlavní hrdina Oliver mluví výhradně spisovně.

Vlastní dojem
Román se mi celkem líbil, mohla jsem si udělat vlastní názor na život v tehdejší době.

Informace o použitém vydání knihy
Charles Dickens: Oliver Twist
Z anglického originálu The Adventures of Oliver Twist vydaného v Londýně roku 1897 přeložili Emanuela Tilschová a Emanuel Tilsch.
Vydala Mladá fronta, v Praze roku 1974
Celkem 460 stran

Hodnocení čtenářského deníku Dickens, Charles - Oliver Twist

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. listopad 2007
  32 126×
  1281 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Dickens, Charles - Oliver Twist