Glazarová, Jarmila - Advent

Příběh začíná hledáním Metuda,syna Františky.To je mladá dívka,které umřel chlapec ještě před narozením syna.Všichni ve vsi ji odsuzují,jelikož Metud je dítětem nemanželským.
Františka bydlí u Gazdy v jeho chalupě s Rozínou,která již jedenáctým rokem Jurovi pomáhá.

Františku si přivezl s Metudem,to je vše co měla.Teď se jí Metud jako po mnohokráte zatoulal,ale dnes to bylo jiné.
Poté příběh popisuje vše co Františku v životě potkalo popořadě.Jak se chtěla děťátka zbavit,jak těžké to bylo doma říci.O tom jak syna po narození milovala a uvědomění si,že je jen její.Byla chudá a měla se co ohánět ,aby Metuda i sebe uživila.Když mu bylo pět roků,Gazda požádal Františku o ruku,po uvážení svolila.Po svatbě stala se bohatší o šaty,jež si dříve musela vypůjčovat.

Jen co si ju přivezl domů, Františka začala tušit zlé věci.Jura přísahal,že Metud pro něj bude jako vlastní syn.Zanedlouho ho však začal častovat urážkami a hrozbami.Metud se musel v pěti letech stát kravařem,hraní pro něj nebylo,jen práce a škola.Není divu,že z domu začal utíkat a třeba tři dny se nevrátil.A za školu,za tu také chodíval.Gazda i Rozína na něho bědovali,že ogar nic nedělá,jen flákat a jíst za nic by se mu zachtělo.Františka s nimi i vícekrát souhlasila,teď toho moc litovala..

Ani ona nebyla ušetřena urážkám,hlavně těm od Rozíny. Tu Gazda na prosby Františky vyhnat nechce.Ona vše,co jiného Františka dělala než nebožka jeho žena,Jurovi s výsměchem povyprávěla.Gazda jen z prvu Františku bránil.Jedného dne Františka Metuda hledala,našla v seníku Gazdu s Rozínou.Jak pomačkané a neupravené šaty na nich odporně vypadaly.
Takto trpce šlo po šesti letech v gazdově chalupě,práce bylo v každém ročním období,až z toho Františka celé ruce měla pořezané a každého rána se jí hluboké rány znovu otvíraly.
Teď Františka Metuda hledá po létech útrap a ponižování odhodlána odejít.Již dvakrát Metuda všude možně hledala,ale k nalezení nebyl.Tu v noci po hádce s Jurou se vydala Metuda hledati znovu.Štěstí se k ní obrátilo,vše synkovi odpustila.Když ho našla živého a nezmrzlého,jak jí Gazda s potěšením říkal.

Tu se v seníku,kde Metuda našla objevili Jura s Rozínou,Františčina zloba a nenávist k oběma se nahromadila.V tu chvíli se Františka rozpřáhla a hořící lucernu k jejich nohám hodila.Ve spěchu zavřela u seníku závoru.Než Metuda uložila do postele,stodola shořela.Sousedé,kteří přiběhli již po požáru,se jen báli Františce zprávu o dvou spálených tělech,kde bývala závora, říci.

Hodnocení čtenářského deníku Glazarová, Jarmila - Advent

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červenec 2008
  7 269×
  437 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Glazarová, Jarmila - Advent

Michaela
Upravila bych ten závěr, protože Jarmila netušila, že to jsou doopravdy osoby Gazdy a Roziny, myslela si, že to jsou jen přízraky, které jí občas pronásledovaly. Upálila je neúmyslně.