Hemingway, Ernest - Stařec a moře

Obsah: Příběh knihy se odehrává v Kubánské vesnici, poblíž Havany. Pojednává o starém rybáři Santiágovi, který má ale v poslední době velikou smůlu. Již 84 dní neulovil žádnou rybu. Ostatními rybáři je nazván smolařem. Dříve s ním jezdil rybařit chlapec, který je starcův nejlepší přítel, ale tomu nyní rodiče se starcem rybařit zakázali, aby tu smůlu od něho nechytl. Stařec se, ale nevdává a hlavně díky chlapcově pomoci je schopen i 85. dne vyplout na moře. daleko na moři mu konečně zabrala ryba. Již zpočátku věděl, že je to hodně velká ryba. 3 dny s ní musel bojovat, než ji vysílen zdolal. Pro starce to bylo velmi obtížné. Celé tři dny byl téměř o hladu a žízni. Stále musel držet provaz, který se mu zařezával do zad. Mezitím uvažoval o životě, o chlapci, přemýšlel, o co by to bylo snadnější být tu s chlapcem. V duchu si představoval rybu tam v hlubinách, promlouval k ní a nevzdával se naděje, že ji uloví. Po třech dnech zápasení se mu to konečně podařilo. Byl vyčerpán, ale šťasten. Ryba se mu nevešla do lodě, musel ji přivázat na bok loďky. V noci ho napadli žraloci. Bojoval s nimi až do naprostého vyčerpání, mnoho jich zabil, ale rybu mu přesto snědli. Zbyla mu jen kostra. Vrátil se do vesnice. Již přestal byl nazýván smolařem a lidé uznali, že ulovil největší rybu, jaká zde byla kdy ulovena. Chlapec s ním znovu může jezdit rybařit.

úvaha o hrdinství člověka; oslava věčné lidské aktivity, nezdolnosti, souboj člověka s přírodou a úzké sepětí s ní; smyslem lidského života a štěstí není zisk, bohatství, ale hluboké uspokojení, čestný zápas, vypětí sil k uskutečnění cíle
”člověka je možno zničit, ale ne porazit”

Hodnocení čtenářského deníku Hemingway, Ernest - Stařec a moře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. květen 2008
  2 765×
  282 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Hemingway, Ernest - Stařec a moře