Hrabal, Bohumil - Obsluhoval jsem anglického krále

Novela Oblsuhoval jsem anglického krále je popisem životní dráhy číšníka, kdy Hrabal čerpal z vyprávění hostinského z hotelu Modrá hvězda. Hrabal fantastickým a emocionálním způsobem líčí chování hlavní postavy číšníka, jeho vyzrávání a žívotní hodnoty. Téměř v každé kapitole se vykytují jeho styky s lehkými děvamy, ale nevyhýbá se ani socialním otázkám a ve finále filosofii. Alespoň na mě to tak působí.
Hlavní postava ukazuje číšníka, který je sice morálně čístý, avšak nevzdělaný ale velmi hodný člověk toužící po uznání. Snaží se ho dosáhnout tím, že zbohatne a vyrovná se hoteliérům, kteří se mu posmívali za jeho malý vzrůst. Když se setká s dívkou Lízou v kině, které omylem šlápne na nohu, přičichne k nacismu. Liza je Němka do které se zamiluje. Jeho koketování se zničující ideologii pokračovala až do chvíle kdy si chce Lízu vzít za ženu, to není možne jelikož není árijec a Říšské zákony to nedovolují.( Nakonec si Lizu vezme,poněvadž se podrobí složitému procese poněmčení ) Ideologii Nacismu dost dobře nechápe, ale jelikož je pod vlivem Lízy začíná s Němci sympatizovat.

Tedy hlavní postava je jedním slovem kontroverzní a není ztělesněním bezchybenství. To se velmi liší s postavami autorů 19 stol., například podívejme se na postavy B. Němcové. Její postavy v Babičce. Jsou to osoby, které vystihovaly právě bezchybnost a ukázku vyjímečného morálního chování.
Měli vychovávat k lepší spol. Hrabalův Král není rozdělen na postavy zlé a špatné, je to citový popis společnosti s klady a zápory.
Autor knihy Bohumil Hrabal se narodil 28.března 1914 v Brně - Židenicích Marii Kilianové. Otec v křestním jméně uveden nebyl. Bohumila vychovala jeho babička. Vystudoval reálné gymnasium, ale nikterak úspěšně, škola ho nebavila a raději se toulal a pozoroval dění. Táhlo ho to spíše do pivovaru k nevlastnímu strýci. Od něj poslouchal neuvěřitelné historky a právě ony se staly zdrojem jeho spisovatelského umění.
Děj knihy je posazen do doby od první republiky do 50let minulého století. První kapitola je věnována ranným létům číšníka, jeho „pikolikování „ v hotelu Zalatá Praha. Za své vydělané peníze chodí do podniku U Rajských za jednou lehkou dívkou. Objevují se tedy v knize časté erotické motivy, které jsou velmi barvitě a jemně popisovány. Dalším působištěm se stane hotel Tichota, kde se setká s lidumilným vrchním Zdeňkem, který se později po únorovém převratu stane významným politickým činitelem. Poté přichází do slavného pražského hotelu Paříž, zde pracuje pod vrchním číšníkem panem Síkorou. Ten právě obsluhoval Anglického krále. Hlavní hrdina paradoxně obsluhoval Habešského císaře,což nekoresponduje s názvem knihy. Následně se setkává s Němkou Lízou, ta sympatizuje s okupanty a hlavní postava se dostává do konfliktu s domácími lidmi, je vyhozen z hotelu Paříž a odjíždí do Chebu kde je Němci podrobován zkouškám, zda je možné aby se oženil s árijskou ženou. Tu si vezme, ale narodí se jim dementní synek Sigfried, ten nakonec zemře pod sutinami domu na konci války a s Lízou se rozejde. Důležité je, že mu dá velmi cenné poštovní známky za které si později koupí hotel v lomu, po válce začne velmi prosperovat a je navštěvován světově proslulou klientelou.
Po únoru 48 je mu hotel sebrán a spolu s ostatními hoteliéry, podnikateli a další buržoazní společností internován v jakési vesnické škole kde je zavřena někdejší milionářská společnost. ( Tato pasáž knihy mně osobně připadá poměrně silně přitažena abych tak řekl za vlasy, ale to je osobitý Hrabalův styl zavádět věci do extrémů) V závěru knihy pracuje hrdina jako cestář v horách. Ve srubu bydlí společně s profesorem francouzské literatury a dívkou Marcelou. Marcela byla dívka z čokoládovny Orion, ale často „ postávala před Prašnou bránou“. Soužití profesora, Marcely a číšníka jenž obsluhoval Habešského císaře bylo úžasné. U obou probudil zájem o literaturu a Marcela dokonce odešla Francouzštinu studovat.

Závěr knihy byl ukázkou krásného soužití lidí se zájmem o umění v nelidských podmínkách vysokých hor.

Hodnocení čtenářského deníku Hrabal, Bohumil - Obsluhoval jsem anglického krále

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. červenec 2008
  5 721×
  628 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Hrabal, Bohumil - Obsluhoval jsem anglického krále