Hrabal, Bohumil - Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal se narodil 28.3. 1914 v Brně – Židenicích Marii Kiliánové, otec v křestním listě nebyl. Bohouška zpočátku vychovávala babička, později, když s Maryška provdala za Františka Hrabala, se rodina stěhuje do Polné, kde je Francin účetním v pivovaru. Po narození nevlastního bratra Slávka přijímá Francin místo správce pivovaru v Nymburce, kde Bohumil absolvoval jak základní školu, tak reálné gymnázium. Učení ale malého Bohouška nebavilo, raději se potuloval v okolí malého pivovaru, kde pozoroval neustálý ruch. Nejvíce ho však zaujalo, když nymburský pivovar přilákal jedno dne Francinova bratra, obuvníka Josefa Hrabala, který přijel na krátkou návštěvu a zůstal až do smrti. Živelný strýc Pepin si desetiletého Bohouška zcela získal a chlapec k němu přilnul víc než k rodičům. Nekonečný vodopád příběhů, řinoucí se z Pepina, to je první velký zdroj pozdějšího spisovatele. A je to také první z velkých postav, které Bohumil Hrabal dal literatuře.

Bohumil Hrabal patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století. Jeho dílo podstatně ovlivnilo vývoj české prózy jak stylově, tak tematicky. Stejně významný je Hrabalův vliv ve filmu a divadle. Základním přínosem jeho většinou krátkých próz je prezentace hovorového proudu, obecného jazyka a obyčejného člověka jako patetického hrdiny. Ironie, humor, ostrý střih a dokonale zachycené detaily vytvářejí čtenářsky vděčný prostor, v němž autor bez zábran střídá hospodský hovor s filozofickými sentencemi, lidová moudra s poučkami kunsthistoriků, výsledné texty zpravidla nemají podstatnou fabuli, ale strhují právě jednotlivostmi, spojenými nekončícím proudem hovoru. Nezanedbatelný vliv měl Bohumil Hrabal, většinou bez vlastního úmyslu, i v oblasti politiky. V období normalizace svým dílem (bezděky) integroval různé proudy české literatury.

Celý život publikoval Bohumil Hrabal příležitostně v novinách a časopisech, poskytoval rozhovory, uváděl vernisáže výstav, psal úvodní slova ke knihách jiných autorů. Svazky 15 až 18 sebraných spisů shrnují tuto tvorbu. Poslední 19. svazek obsahuje výběrové rejstříky k celým Sebraným spisům, bibliografii a základní biografická data.

Ostře sledované vlaky

Ve své čtvrté knize, v novele Ostře sledované vlaky, se pokusil Bohumil Hrabal o jinou, tradičnější formu. Genezí se Vlaky podobají všem jeho prózám publikovaným v šedesátých letech. Za základ vzal autor existenciální povídku Kain z roku 1949, z krátké povídky Fádní stanice pochází slavná razítkovací scéna, vše převyprávěno a přestavěno do sevřeného klasického tvaru. Mladý hrdina Miloš Hrma se zaškoluje v malé železniční stanici na výpravního – druhá světová válka je v posledním tažení a dějiny kulminují, on má ale své osobní problémy s eiaculatio praecox. Pokusil se o sebevraždu a teď se vrací do staniční kanceláře, kde jej zaškoluje zkušený výpravčí Hubička, který má právě na krku aféru s orazítkovanými hýžděmi telegrafistky Zdeničky Svaté. Vyšetřovací komise v čele s radou Zednickem zbaví pana přednostu nadějí na „inspektorskou zahrádku“. Do této atmosféry přijíždí v noci na stanici odbojová spojka Viktoria Freie- přiváží výbušninu k likvidaci ostře sledovaného vojenského transportu a při té příležitosti zlikviduje i Milošův problém. Miloš druhý den vynese nálož na stožár semaforu a odtud ji shodí na vagón plný střeliva – sám však při této úspěšné diverzní akci umírá. Napohled tradiční vypointovaný baladický příběh s postavami typizovanými i jejich jmény si ponechává všechny atributy Hrabalova stylu, včetně humoru, konfrontačního střihu a latentně všudypřítomného sexu. Téma velké epochy konce války je zobrazeno pohledem malých nevýznamných lidí, válka se vlastně vyskytuje jen zprostředkovaně v mnoha detailech. Patos válečného stroje je konfrontován s pohledem nehrdinských hrdinů, dějiny se sunou dál na kolečkách marginálních osudů……Dobová kritika většinou přivítala Hrabalův vývoj směrem k tradičnějším formám, někteří však ihned postřehli úskalí této cesty. To ostatně cítil i autor a žádné jeho další dílo už takto konvenční není. Stavba ostře sledovaných vlaků má velice blízko k filmovému příběhu, také se dočkaly zfilmování velice záhy a byl to neobyčejně zdařilý film.

Hodnocení čtenářského deníku Hrabal, Bohumil - Ostře sledované vlaky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. květen 2008
  11 834×
  613 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Hrabal, Bohumil - Ostře sledované vlaky