Olbracht, Ivan - Žalář nejtemnější

Žalář nejtemnější je monografický román o člověku neschopném opravdové lásky

1. Doba a místo: městečko bez názvu, Praha; začátek 20. století

2. Postavy: komisař Karel Mach, jeho žena Jarmila, služka Andula, student Král
a další postavy

3. Děj: tento román vypráví o komisaři Machovi a jeho ženě Jarmile. Na za-
čátku románu je zastihujeme při odchodu na partii kuželek do zahra-
dní restaurace. Komisař Mach stále přemýšlí nad tím, zda ho jeho že-
na opravdu miluje nebo je jen něžná?
Jednou při cestě z práce mu do oka spadl odštěpek čediče. Toto zra –
nění se později ukázalo jako vážné. Komisař odjel do Prahy na ope –
raci, která už neměla účinku. Komisař oslepl na obě oči. Se svou že-
nou se odstěhoval do Prahy. Ještě víc se v něm probouzely pochyb-
nosti, zda ho jeho žena nepodvádí. Seznámil se se studentem Králem,
který mu byl od té chvíle dobrým přítelem. Často vzpomíná na své
mládí. O vánocích to celé vyvrcholilo. Jarmila se zhroutila a její bra-
tr ji odvezl. Komisař Mach zůstal nakonec sám.

4. Závěr: na konci románu je otevřená otázka pro čtenáře. Zde si čtenář může
sám domyslet zda Jarmila svého muže podváděla či ne.
Když jsem si poprvé přečetla název knihy „Žalář nejtemnější“, mys-
lela jsem si, že se odehrává ve vězení. Přitom žalářem nejtemnější je
zde myšlena slepota a láska k druhé osobě. Komisař svou ženu milu-
je, ale zároveň pociťuje chorobnou žárlivost a nejradši by ji od sebe
odehnal, aby se již nemusel trápit.
Kniha mne ze začátku vůbec nezaujala, ale postupně mne to začalo
velmi zajímat.

Hodnocení čtenářského deníku Olbracht, Ivan - Žalář nejtemnější

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. srpen 2007
  5 729×
  261 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Olbracht, Ivan - Žalář nejtemnější