Orwell, George - Farma zvířat

George Orwell, narozený 1903 v Indii, patří k nejvýznamnějším literárním osobám 20. Století. Spolu s Huxleyem a Kafkou je označován za „proroka našeho věku“. Původně literát, editor a žurnalista se zúčastnil občanské války ve Španělsku, ze které čerpal náměty pro některá svá díla.
DÍLO: Pocta Katalánsku, Trosečníkem v Paříži a Londýně, Farma zvířat (1984)

Román farma zvířat je napsán formou bajky a vychází z Bible z Ježíšova „podobenství“. Svou podstatou předpověděl události pár let dopředu. Orwell s naprostou přesností popsal komunismus – systém, kde jsou si zprvu všichni rovni, ale postupně je většina rovných ovládána několika ještě „rovnějšími“, což má za následek vývoj až k totalitarismu.
Farma je zde jakýmsi symbolem pro stát. Nejdříve jediné místo, kde je člověk svobodný, ale pomalu se stává vězením.
Původně dobrá myšlenka se promění ve zlo páchané na nebohých zvířatech, která nejsou schopna se svými zkušenostmi a dovednostmi se sama bránit. Slepě následují své vůdce a poslouchají je na slovo. Nejprve starý kanec Mojžíš naučí své přátele píseň „Zvířata Anglie“ a tím položí základy tzv. animalismu. Hlavními znaky je nepřátelství ku člověku a naopak láska ke zvířatům. Mojžíš připraví půdu pro revoluci, ve které dojde k vyhnání pána farmy Jonese a převzetí moci zvířaty. Je sepsáno sedmero přikázání a každé zvíře je povinno je dodržovat v zájmu svém i společnosti. Spravováním farmy se pověří sama prasata. Zprvu farma opravdu dobře prosperuje. Díky tomu si zvířata ani nepovšimnou, že podmínky pro život se nezměnili a příděl jídla se ani o píď nezvýšil.
Postupně dochází k upravování sedmera ve prospěch prasat. Při jakékoliv snaze proti něčemu protestovat, je jim vše odůvodněno pomocí inteligentních argumentů, kterým údajně oni nemohou rozumět, jelikož jsou hloupá a nevzdělaná. Všechno, co se jim zdá špatné, je pro jejich život vlastně nejlepší.
Když se nakonec prasata nastěhují do Jonesova domu, kde si užívají luxusu, poruší tím několik pravidel najednou. Dokonce pozvou na večeři několik lidských farmářů ze sousedství. Při pohledu do oken zvířata nepoznávají rozdíl mezi člověkem a prasetem. Uvědomují se, jak byla využívána.
V díle je mnoho postav, které stojí za povšimnutí.Asi nejvýznamnější je prase Napoleon = diktátor. Nejprve vládne se svým přítelem Kulišem, ale již od začátku usiluje o samostatnou vládu. Při vhodné příležitosti poštve všechna zvířata proti němu a sám, za pomoci svých sedmi zlých psů se určí „Velkým vůdcem“. Má vše perfektně promyšleno. Příliš nemluví, ale za svým názorem si stojí a dokáže ho mistrně obhájit a logicky zdůvodnit. Hloupým zvířatům nezbývá tedy nic jiného, než se vším souhlasit.

Hodnocení čtenářského deníku Orwell, George - Farma zvířat

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. říjen 2007
  15 009×
  410 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Orwell, George - Farma zvířat

Milanho
Ten kanec neni mojžíš, ale Major
Petr
Je to pravdivé vylíčení o tom jak se ve skutečnosti chovají a chovali komunističtí vůdci.