Remarque, Erich Maria - Na západní Frontě klid

E.M.Remarque:Narodil se v roce 1898 v Osnabrucku v rodině knihaře. Po zážitcích z 1.sv. války, kterou prožil jako řadový dobrovolný voják se postupně věnoval několika profesím. Začátkem třicátých let emigroval do Švýcarska, po vypuknutí války do USA. Po válce trvale žil ve Švýcarsku, kde v r.1970 v Locarnu zemřel.
Vynikl jako světoznámí německý autor románů s aktuálním tématem :Na záp. frontě klid a volným pokračováním cesta zpátky, Tři kamarádi , Noc v Lisabonu, Čas žít a umírat , Černý obelisk aj.

Obsah díla:Vypravěč je zároveň hlavní postava, středoškolský student Pavel Baumer. Po vypuknutí 1. sv. války se pod vlivem propagace a vlasteneckého nadšení přihlásil spolu se svými přáteli z gymnázia Kroppem, Mullerem, Wolfem, Kemmerichem, a jinými dobrovolně do armády. Vzpomíná na to už jako voják ve chvíli odpočinku po návratu z boje, dále uvádí řadu zážitků z desetinedělního výcviku plného šikanování, z budování zákopů i z prvních bojových střetnutí. Autor pokračuje líčením válečných hrůz- bombardování, plynových útoků, krvavých střetů a bojů muže proti muži. Poukazuje i na lidskou soudružnost, přátelství na život a smrt, vzájemné pomoci a obětavosti vůči ostatním.Pavel postupně opouští své názory , které měl před začátkem války a uvědomuje si její nesmyslnost. Přispěje tomu i smrt jeho přítele v létě 1918, který ho zasvěcoval do frontového života. Po zranění se autor vrací zpět na frontu v době kdy všichni tuší blízký konec války. Pavel však padl v říjnu 1918 , v den, kdy bylo bojiště tiché. Klesl tváří k zemi jakoby spal a zpráva vrchního velitelství se omezila na větu :Na západní frontě klid!

Hodnocení čtenářského deníku Remarque, Erich Maria - Na západní Frontě klid

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. říjen 2007
  7 603×
  260 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Remarque, Erich Maria - Na západní Frontě klid