Světlá, Karolína - Kříž u potoka

Děj tohoto románu začíná ve mlýně Dolanských, kde umírá mlynář. Při pohřbu se vdova ujímá sirotka - Evičky. E. je inteligentní , samotářské dítě, kt. rádo sedává na kamenné mohyle, dozví se však že zde došlo k dvojnásobné vraždě. Při jednom večerním sezení se od mlynářky dozvídá příběh rodiny Potockých, který se váže i ke kamennému pomníčku.
Kdysi miloval nejstarší bratr z horského statku Potockých dceru ze mlýna. Byl však odveden do války a dívka se zamilovala do jeho mladšího bratra. Při návratu je překvapil a v afektu zabil. Tragédie rodiny pokračovala v příběhu Józy Kobolisové, která se z donucení provdala za Frantíka Potockého. Aby získal její lásku, použije kouzelný lektvar, po kterém se Józa pomate. V této době porodí dítě, po nabytí rozumu a paměti dítě odmítá, prokleje rod Potockých a spáchá sebevraždu. Je tajně pochována na jejich statku a tomto místě u potoka je vztyčen kříž.
Pod dojmem vypravování zabloudí E. až na statek Potockých a seznámí se se Štěpánkem jedním ze tří synů další generace rodu, který nese Józino prokletí a každé jejich manželství končí v troskách.

Jeden z bratrů se ožení mimo domov, na statku žije Štěpán a nejstarší Ambrož, který chce zůstat svobodný, aby dědičné prokletí nezatížil další hanbou. Evička přijímá Štěpánovu žádost o ruku nejen z lásky, ale i proto, aby zlomila kletbu. Po prvních šťastných měsících se však začne Štěpán měnit. Má komplex z duševní a morální převahy své ženy, začíná pít a vyhledávat pochybné známosti. To vše sleduje bratr a postupně se sbližuje s Evou a jejím dítětem. Eva chce ovšem dokončit své poslání, odmítá opustit manžela a Ambrož odchází na samotu. Při jedné z hádek způsobí Štěpán své ženě těžký úraz a prchá ke své milence. Přijde tam Eva a on z půdy vyslechne hovor obou žen. Uvědomí si, co napáchal, vrací se ke své ženě a postupně se stává dobrým manželem.

V posledním dějství má být Štěpán ve vesnici zvolen představeným, ale vesničtí boháči ho chtějí intrikami zničit. Zachraňuje ho Ambrož, který se vrací, ale ve vzniklé rvačce umírá. Touto smrtí a láskou Štěpána a Evy je prokletí rodu Potockých zlomeno.

Hodnocení čtenářského deníku Světlá, Karolína - Kříž u potoka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. listopad 2007
  6 154×
  349 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Světlá, Karolína - Kříž u potoka

haha bububu bojim se