WALTARI, Mika - Egypťan Sinuhet

žánr:román
námět:Život za časů starého Egypta
o autorovi:1908-1979,vystudoval filozofii
další díla:Velká iluze,Cizinec přichází
styl:historická próza

obsah:Kniha vypráví o životě lékaře Sinuheta.Už jako malého chlapce ho jeho otec Senmut,který ani nebyl jeho otcem,protože Sinuheta našla jednoho dne v lodičce z rákosu na březích Nilu jeho matka Kipa a přijala chlapce za svého syna,protože jiné dítě neměla,nechal dívat,jak ošetřuje raněné z celého Vesetu.Poté,co se i Sinuhet stal lékařem,dostal se díky svým známostem až k samotnému umírajícímu faraonovi Amenhotepovi III.Té noci,kdy král umíral,vyhledal Sinuheta následník trůnu Amenhotep IV. a vedl ho daleko do pouště,kde vyčkal východu slunce,které nazval jediným bohem a poté se sesunul k zemi s pěnou u úst.Sinuhet ale věděl,jak mu pomoci a neměl strach,protože tato nemoc byla pro lid svatou nemocí,neboť většinou postihovala jen krále.Díky této příhodě se seznámil jak s budoucím faraonem,tak i s vojínem Haremhebem,který přišel do Vesetu z dalekého města a který věřil,že je předurčen k velení celé egyptské armádě.V Domě života,kde Sinuhet pracoval a vůbec po celém Vesetu se mu tak dostalo veliké pocty a Sinuhet si za získané zlato pořídil vlastní ordinaci i otroka jménem Kaptah a začal léčit občany z chudých čtvrtí Vesetu,tak vůbec nebohatnul,ale nestěžoval si,byl rád,že tím získává zkušenosti,které se mu mohou v budoucnu hodit.Jednoho dne ho opět navštívil Haremheb a pozval ho na hostinu do domu poblíž Bastetina chrámu,kde se Sinuhet opět setkal s ženou,jejíž samotné jméno Nefernefernefer už napovídalo o její neskutečné kráse,se kterou se seznámil v dobách svého učení v Domě života.Sinuhet se jí snažil získat dary,a tak kvůli ní přišel o svou ordinaci,prodal dům a dokonce i hrobku jeho rodičů,kteří si pak,když se to dozvěděli,vzali život.Sinuhet se sám postaral o zaopatření jejich těl a pohřbil je poblíž jedné z královských hrobek,při tom v písku našel kamenného chrobáka,a když se o něm zmínil Kaptahovi,otrok jej hned přijal za vlastního boha a věřil,že jim přinese štěstí. Vypadalo to tak hned v následujících dnech,když odpluli do Sýrie,neboť Sinuhet se za své činy tolik styděl,že už nechtěl zůstávat v Egyptě.V Simyře si Sinuhet zařídil ordinaci a jeho umění se mezi lidmi rychle rozneslo,Sinuheta navštěvovali chudí ale i bohatí lidé,tak Sinuhet rychle zbohatnul.Jeho otrok ho litoval,že je stále bez ženy,a tak mu jednou do domu přivedl otrokyni Keftiet,která brzy ovládla celou domácnost,ale při Sinuhetovi opět štěstí stálo a když ho navštívil král země Amurrú Aziru a zmínil se o tom,že se mu Keftiet velmi líbí,Sinuhet mu jí daroval a stali se tak dobrými přáteli.Když v Sýrii vypukla válka s Egyptem,Sinuhet se na místo bojů se svým otrokem,který ho všude doprovázel,ihned vydal, protože doufal,že se tam setká s Haremhebem,což se mu podařilo.Haremheb mu daroval velké množství zlata,aby se Sinuhet mohl vydat do dalších zemí a zjistil tam,jak velká vojska kde jsou,neboť Haremheb potřeboval inspiraci pro sestavení velké armády.Tak se stalo,že se Sinuhet ocitl v Babylónu,kde se naučil mnoho věcí potřebných k jeho lékařskému umění,například uměl číst z ovčích jater a také začal věřit,že vše je už od začátku žití vepsáno ve hvězdách a podle toho dál proplouval lhostejně svým životem,neboť si každou špatnou nebo dobrou věc zdůvodnil postavením hvězd při jeho narození.Kaptah se jako vždy postaral o to,aby Sinuhetovo umění zmínil v celém městě,a tak pro Sinuheta jednoho dne poslal sám král Burnaburiaš,byl to ještě mladý chlapec a zrovna ho trápily bolesti zubů,Sinuhet mu během pár dní pomohl od jeho trápení a král si ho zato velice vážil.Když v Babylóně nadešel den Slavností nepravého krále,již brzy ráno pro Kaptaha,protože zrovna jeho si pro jeho směšnost král vybral za svého nepravého nástupce,přišla stráž,aby ho odvedla do paláce,kde ho korunovali za krále. Kaptah si nečekané vlády velmi užíval,avšak z ženského domu se vrátil s krví u nosu a oteklým okem,jedna z tamnějších dívek byla totiž velmi divoká a nenechala na sebe sáhnout jediným mužem,proto za ní poslali Sinuheta,aby ji z jejího šílenství vyléčil.Sinuhet ale zjistil,že dívka jménem Minea je zaslíbena bohu její země,a že musí zůstat pannou,aby se s ním mohla v jeho domě setkat.Prosila Sinuheta,aby ji z ženského domu vysvobodil,a protože Sinuhet věděl,že ještě v noci musí z Babylónu zmizet,neboť se dozvěděl,že Kaptah má být po západu slunce usmrcen a chtěl ho zachránit,namíchal dívce mírný jed,který ji na několik hodin uspal.Když kněz připravoval v paláci jed pro Kaptaha,nabídl se Sinuhet,že mu jed podá sám,avšak do vína mu dal jen malou dávku šťávy z máku,a když potom Kaptaha považovali za mrtvého,přesvědčil Sinuhet Burnaburiaše,že Kaptahovo tělo musí být zaopatřeno pro věčnost,protože pochází z Egypta.Tak Sinuhet zachránil Kaptahův život a když v noci přišel do ženského domu,odnesl odtamtud i bezvládné tělo krásné Minei a za temné noci na pronajaté lodi uprchl z Babylónu.Cestovali lodí i pěšky po různých zemí,až dorazili na Krétu,rodnou zem Minei.Mezi Sinuhetem a Mineou se během cest vyvinulo pevné přátelství a noc předtím,než Minea měla odejít do domu boha Kréty,spolu po egyptském způsobu rozbili džbán,což znamenalo uzavření manželství mezi nimi a Minea Sinuhetovi slíbila,že se z bohova domu k němu vrátí,protože věřila,že se odtamtud může vrátit kdokoli bude chtít a to,že ještě nikdo nepřišel zpět, všichni zdůvodňovali tím,že v tomto domě je tak krásně,že se lidem nechce vracet do normálního světa plného starostí.Minea tak vstoupila do bohova domu a Sinuhet na ní čekal po tři dny před těžkou měděnou bránou,ale Minea se stále nevracela.Sinuhet se rozhodl vstoupit do domu postraními dveřmi, kterými zevnitř vyšel kněz Minotauros,když doprovodil Mineu k jejímu bohu.Opil strážce v chrámu a sebral jim klíče od těchto dveří.Kaptah se nenechal přesvědčit,ať se Sinuhetem dovnitř nechodí,vzal s sebou nit,kterou cestou postupně rozmotával,neboť bohův dům byl jeden veliký labyrint.Došli až k velké jeskyni,z které se linul nepříjemný pach a ve vodě pod sebou viděli mrtvé tělo,které připomínalo velikého hada s býčí hlavou,muselo to být nějaké zvíře vyvržené z mořských hlubin.Právě tuto nestvůru Kréťané považovali za svého boha,který už byl ale mrtvý.Sinuhet se ptal sám sebe,kde tedy jsou všechny mladé dívky a mladí chlapci,kteří vešli do tohoto domu.Odpovědí mu byl pohled na krvavé stopy na zemi,které vedli až k vodě,ve které se bělaly kostry mladých dívek a chlapců,tak Sinuhet věděl,že vlastně Minotauros,doprovázející oběti do temného domu,je tím vrahem,avšak řekl si,že už to tak muselo být zapsáno ve hvězdách a po několika dnech,kdy se stále jen utěšoval vínem,se vrátil s Kaptahem do Sýrie. Tam ale vládli velké nepokoje,protože nový egyptský faraon chtěl od Sýrie velké poplatky za mír,a tak bylo po celé zemi Egypťany velmi opovrhováno.Také Sinuheta jedné noci přepadlo několik mužů,kteří ho však poznali,vrátili mu oblečení a rychle zmizeli ve tmě,několik dní nato přijel před Sinuhetův dům posel ze země Amurrú,neboť král Aziru měl syna,který byl už několik dní nemocen.Král Aziru měl o něj samozřejmě veliký strach,neboť jeho syn byl jeho nástupcem.Sinuhet byl proto narychlo odvezen ke králi,který ho prosil o uzdravení jeho syna.Malému dítěti ale nehrozilo žádné nebezpečí,pouze mu z dásní vyrostl první zub,ale i přesto dostal Sinuhet od krále veliké dary a několik dní u něho byl čestným hostem.Když se spolu bavili o válce,vzpomněl si Sinuhet na Haremheba a pocítil potřebu vrátit se do Egypta a povědět mu o všech zbraních a armádách,které v mnoha zemích viděl.V Simyře Sinuhet nakázal Kaptahovi prodat dům a sbalit všechny jejich věci a s nepokojnou touhou se vrátil do Egypta.

charakteristika:Sinuhet-dychtící po vědění,rozhodný
Kaptah-oddaný svému pánovi,vynalézavý

chronologie:
Učení Sinuheta
Seznámení s Haremhebem a Achnatonem
Odjezd z Egypta
Život v Simyře
Návštěva Babylónie
Útěk z Babylónu
Obětování Minei
Nepokoje v Sýrii
Návrat do Egypta

vlastní názor:Kniha se mi velmi líbila už proto,že se odehrává za časů starého Egypta,o který se velmi zajímám.Není psána moc složitým jazykem a dává člověku mnoho ponaučení o životě.V mnoha případech zjišťujeme,že myšlení a život před 3500 lety byl podobný jako je v této době.

Hodnocení čtenářského deníku WALTARI, Mika - Egypťan Sinuhet

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. prosinec 2007
  5 621×
  1432 slov

Komentáře k čtenářskému deníku WALTARI, Mika - Egypťan Sinuhet