Francis Drake

Francis Drake se narodil asi v roce 1543 a zemřel 27. 1. 1596. Jako desetiletý se stal Francis námořníkem. Pracoval na malé obchodní lodi a získával první zkušenosti v pobřežní mořeplavbě. Francis Drake ale nebyl typ malého obchodníka, byl to odvážný ambiciózní muž činu. Využil proto nabídky svého strýce Johna Hawkinse a přijal místo lodního důstojníka na jedné z jeho lodí. V roce 1563 se tak poprvé plavil do Afriky, v roce 1566 do Karibské oblasti (podvelením Johna Lovella). Plavbou přes Atlantik získal Drake první zkušenosti v navigaci.

Na lodích J. Hawkinse podnikl Drake ještě dvě cesty do Karibiku, z nichž první skončila téměř katastrofou a druhá přinesla Drakeovi bohatství a slávu. První výprava (1567 - 1569) totiž vyvrcholila střetnutím Hawkinsovy flotily se španělskými galeonami v zálivu u San Juan de Ulua. Z původních čtyř set členů posádky se jich vrátilo pouhých sedmdesát. Masakr u San Juan de Ulua přispěl ke zhoršení anglo-španělských vztahů a natrvalo poznamenal Drakeův vztah ke katolickému Španělsku. )

O tři roky později podnikl Drake patnáctiměsíční (1572-1573) kořistnickou výpravu podél pobřeží španělského Nového světa. Společně s Cimaróny (skupinami horských lupičů, většinou uprchlých otroků) vyplenil řadu tamních osad. Díky této výpravě získal Drake kromě bohaté kořisti i velkou slávu.

Na podzim roku 1577 vzrušila celou Anglii zpráva, že slavný Francis Drake se chystá na novou výpravu. Na jaře roku 1577 se Drakeovi a jeho přímluvcům podařilo královnu přesvědčit, že snejcitelnější ranou pro Španělsko bude rána mířící na zdroj bohatství, které mu plyne z Nového světa. A tak se 13. Prosince 1577 vydala flotila na cestu kolem světa. Plavba probíhala bez problémů až do té doby než je SZ větry odnesly na 57° J zeměpisné šířky.V přístavu Callao se dověděli o lodi plné zlata, a tak se rozhodli ji sledovat.Tuto loď přepadli a získali 1300 stříbrných prutů,14 truhel stříbrňáků, zlato a klenoty v hodnotě 362000 pesos. Dne 26. července odpluli od Ameriky SZ směrem a 3. listopadu zakotvili u Moluckých ostrovů, kde ztvrdili smlouvu o spojenectví proti Portugalcům. Odsud odvezli do Anglie 600 tun hřebíćku.

V září roku 1580 se Drake vrátil do Anglie, kde byl také 4. dubna pasován na rytíře.


Drake byl právem uznávaným navigátorem a jedním z nejlepších mořeplavců své doby. Přestože jeho čin nevyvolal to, čeho se jeho španělští nepřátelé nejvíce obávali, totiž novou éru objevných cest a obchodní expanze, podal důkaz, že pro odvážné a řádně připravené expedice jsou širé oceány otevřeny. Není divu, že se Drake stal pro své současníky, ale i pro generace další, hrdinou. Lidé dokonce věřili, že podobně jako král Artuš nezemřel, že se v době ohrožení vrátí své vlasti na pomoc.

Hodnocení referátu Francis Drake

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 210×
  437 slov

Komentáře k referátu Francis Drake