George Washington

Americký státník , první prezident USA. Pocházel z bohaté plantážnické rodiny. Narodil se 22.2.1732 v Bridge‘s Creeku , zemřel 13.12.1799 v Mount Vernonu (obě místa ve Virginii).

Washingtonovi se nedostalo systematické školské výuky-jen soukromých lekcí učitelů.Tři roky se věnoval povolání civilního geometra (zeměměřiče),nikdy mnoho nečetl a po celý život se vždy přikláněl spíše k praxi než k teorii.podle původu mu příslušelo místo v Dolní sněmovně Virginie, kde však takřka nikdy nevystupoval vzhledem ke svým nevalným debatním a řečnickým vlohám.Přesto byl jako politik vážen a považován za hlavu Protibritské opozice ve Virginii. Po vypuknutí sporu kolonií s Velkou Britanii se přidal na stranu kolonií a jako zástupce Virginie se zúčastnil prvního kontinentálního kongresu (1774). Vzhledem ke zkušenostem z války s Francií kdy byl nejprve podplukovníkem a pak velitelem virginské milice, se roku 1775 stal vrchním velitelem vojsk kontinentálního kongresu. Převzal armádu ve velmi neutěšeném stavu - rozloženou korupcí, žárlivostí, malomyslností a zradou.

V této takřka beznadějné situaci projevil osobní a mravní velikost. Boj vedl zdrženlivě a opatrně, což mu vyneslo řadu výtek, avšak za dané situace zvolil asi jediné možné řešení. Vydržel až do doby, kdy vývoj v Evropě (válka V. Británie s Francií,Španělskem a Nizozemím) dalekosáhle vázal síly nepřítele. Teprve potom svedl rozhodující bitvy. Po dobytí Yorktownu uzavřel roku 1783 vítězný mír.

Ihned po skončení se Washington uchýlil do soukromí. Ne na dlouho. Tváří v tvář nebezpečí anarchie a sporu mezi nejednotnými americkými koloniemi se uvolil převzít funkci předsedy ústavodárného shromáždění, svolaného do Filadelfie a pověřeného vytvořit z rozpadajícího se spolku kolonii jednotný stát (1787).

Odmítl přijímat impulsy Velké francouzské revoluce, šířící se Amerikou, vystupoval proti demokratickým požadavkům a zastával politiku nevměšování do evropských sporů. Roku 1789 byl jednohlasně zvolen 1. prezidentem USA. Washington byl jedním ze zakladatelů systému 2 politických stran v zemi. Dokázal splatit státní dluh a reorganizovat správu země i armádu. Podporoval znovunavázání styků s V.Britanií. Jeho zásluhy způsobily, že byl roku 1793 opětovně zvolen. Jeho politika dobrých vztahů k V.Británií a zdrženlivosti vůči Francii mu však způsobila řadu nepřátel, takže se roku 1798 vzdal prezidentského úřadu.
Když se zdálo že roku 1798 dojde k válce mezi USA a Francii, vyhověl Washington prezidentu J.Q.Adamsovi a přijal jmenování vrchním velitelem americké armády v hodnosti generálporučíka. Zanedlouho však zemřel.

Američané uctili památku svého 1. prezidenta pojmenováním jednoho ze států i svého hlavního města jeho jménem.

Hodnocení referátu George Washington

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 273×
  398 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu George Washington

Tvoje máma
Games09
Pekne