Cíle podniku při stanovení ceny

- cenové cíle musí být v souladu s celkovou strategií podniku – vychází z nich cenová politika
- podnik zejména rozhoduje mezi krátkodobými zájmy na rychlé zvyšování zisku a mezi dlouhodobými zájmy na prosperitu firmy

· cenovými cíli může být:
1. zisk – pro většinu podniků je rozhodujícím faktorem, znamená určení takové výše ceny, při které budou pokryty náklady a bude zaručeno dosažení určité míry zisku (obvykle ve fázi zralosti životního cyklu výrobku)

2. maximalizace zisku – používán ve fázi zralosti životního cyklu výrobku, podnik stanoví cenu v takové výši, aby zabezpečila maximální celkové tržby, chce dosáhnout co nejvyšších zisků (zvýšením ceny může dojít ke snížení poptávky)

3. tržní podíl – cíl pro podniky, které věří, že dlouhodobou ziskovost výroby mohou zabezpečit dominantním postavením na trhu (počáteční fáze životního cyklu výrobku)

4. růst objemu prodeje – většinou krátkodobý zájem podniku, důraz není kladen na dosažení zisku ani nepřihlíží ke konkurenci, prodej nadbytečných zásob, přechodné využití nevyužité kapacity (posezónní výprodeje)

5. návratnost investic – dlouhodobá strategie, zvažování vynaložení investic na výrobku příslušného výrobku s možností jejich vynaložení do jiné podnikatelské činnosti, pro podnik není rozhodující objem prodeje ani maximální zisky

6. špičková kvalita výrobku – cíl podniku dosahovat vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobku a jeho image, dražší materiály – vyšší náklady

7. jiné cíle – následování ceny konkurence, cena odráží reálnou situaci na trhu, snížení ceny jednoho výrobku na podporu prodeje ostatních výrobků s nezměněnou cenou

Hodnocení referátu Cíle podniku při stanovení ceny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. únor 2008
  9 838×
  225 slov

Komentáře k referátu Cíle podniku při stanovení ceny