Hypoteční úvěr - komerční banky

Hypoteční úvěr je dlouhodobý účelový úvěr určený FO - jako občanům a FO jako podnikatelům a právnickým osobám k financování investic do nemovitostí.
Hypoteční úvěr lze použít například na koupi nemovitosti do vlastnictví, na výstavbu nemovitosti, na rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitostí atd... Úvěr je možné čerpat pouze na financování investic do nemovitostí.
Každý hypoteční úvěr musí být zajištěn smluvním zástavním právem k nemovitosti (hypotékou), která se nachází na území ČR a patří do katastru nemovitostí. K zajištění hypot. úvěru mohou sloužit pouze nemovitosti nezatížené předcházejícím zástavním právem ani omezením převodu nemovitosti. V některých případech může banka požadovat kromě základního zajištění úvěru ještě jeho další zajištění formou:
- ručenítřetí osobou,
- zástavního práva k věci nemovité,
- zástavního práva k pohledávce,
- zástavního práva k cennému papíru,
- bankovní záruky.
Nemovitost, která je předmětem zástavního práva k zajištění hyp. úvěru, musí být pojištěna proti živelným i jiným rizikům na částku, která v případě vzniku pojistné události umožní plnou náhradu nákladů na obnovení původního stavu nemovitosti. U nemovitostí již pojištěních banka akceptuje existující pojištění za předpokladu, že vyhovuje podmínkám úvěru, zejména pokud jde o výši pojistné částky, druh a rozsah pojištěných rizik. Pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch banky.
Dále banka může požadovat, aby měl klient uzavřeno životní pojištění. Některé pojištění je cenově výhodné, neboť je úzce vázáno na splátkový plán hypotečního úvěru.

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU
Minimální výše úvěru je 200 000 Kč u občanů a 500 000 Kč u podnikatelů a právnických osob včetně obcí.
Hypoteční úvěr je možné poskytnout až do výše 70 % obvyklé ceny nemovitosti. Ocenění nemovitosti zajistí bankou určený odhadce a banka má výhradní právo zjištěnou cenu dále upravovat. Maximální výše úvěru je limitována rozpočtovými náklady stavby, kupní cenou a také schopností klienta splácet jistinu a úroky.
Lhůty splácení
Hyp. úvěr je poskytován jako dlouhodobý s minimální dobou splatnosti 5 let a s maximální dobou splatnosti:
- do 30 let u Fo - občany, případně jiné osoby s trvalým pobytem na
území ČR
- do 20 let pro podnikatelské subjekty a obce
- do 10 let pro FO i podnikatelské subjekty a obce, je-li úvěr zajištěn pouze stavebním pozemkem.
Úroková sazba je stanovena jako pevná po období platnosti úrokových podmínek uvedených ve smlouvě o hypotečním úvěru, tato sazba se aktualizuje každých 5 let současně s úvěrovými podmínkami.
Čerpání úvěru
Úvěr lze čerpat jednorázově, nejpozději do 6 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru , nebo postupně, maximálně po dobu 2 let od podpisu smlouvy o hypotečním úvěru, v závislosti na skutečně vynaložených nákladech na investice do nemovitosti.
Způsob splácení
Po dobu čerpání platí klient úroky z vyčerpáné částky, splácení úvěru je zahájeno až po úplném vyčerpání. Úvěr je splácen formou pravidelných splátek těmito způsoby:
- měsíční konstantní částkou(jistiny a úroku = formou anuity)u občanů
- měsíční, případně čtvrtletní konstantní částkou (anuity) u Fo - podnikatelů a PO včetně obcí
- měsíční, příp. čtvrtletní splátkou jistiny u FO - podnikatelů a PO
a oddělenou platbou úroků měsíčně, případě čtvrtletně.
Státní finanční podpora
U hp. úvěrů je možno využít i podpory státu, která je poskytována formou úrokového příspěvku na bytovou výstavbu, bezúročné půjčky na bytovou výstavbu do výše 200 000 Kč a příspěvku na splácení hyp. úvěru. V oblastech postižených povodněmi lze využít i půjčky na bydlení.
výhody:
- jedná se o úvěr, který umožňuje rozložení druhu na delší období a tím také nižší splátky,
- je možný okamžitý nákup nemovitosti v současných cenách bez nutnosti dlohuhodobého spoření,
- hú nemůže banka vypovědět před splatností, pokud klient plní úvěrové podmínky,
- možnosti získat státní finanční podporu v případě vzniku nové bytové jednotky s pomocí hypotečního úvěru.

Hodnocení referátu Hypoteční úvěr - komerční banky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 192×
  576 slov

Komentáře k referátu Hypoteční úvěr - komerční banky