Marketing

- soubor činností, které zabezpečují prodej správného výrobku ve správnou dobu na správném místě za správnou cenu

Základní podnikatelské koncepce
1) výrobní – široce dostupné výrobky, za nízkou cenu
2) výrobková – výrobky špičkové kvality
3) prodejní – aktivní pomoc k rozhodnutí o koupi
4) marketingová – nejdříve potřeby a přání a ty pak uspokojovat
5) sociální – soulad přání potřeb podniku i zákazníka

Výzkum a průzkum trhu
výzkum = hlubší a dlouhodobější činnost
průzkum:
a) chování zákazníka (co ho vede ke koupi, dává přednost značce, jak ho ovlivňuje reklama, jaké zp. prodeje upřednostňuje)
b) chování konkurence (ceny, kvalita, služby, způsob prodeje, inovace, rozšíření či omezení nabídky
c) chování vlastního podniku (SWOT analýza)
1. od stolu
2. v terénu

Segment
= skupina lidí se společným znakem (demografické – věk, pohlaví; geografické, psychologické – cholerik; psychografické – životní styl; nákupní zvyky)

MARKETINGOVÝ MIX

Produkt
1. kapitálové statky
2. spotřební zboží: a) speciální – vyznačuje se značkou
b) zvláštní
c) běžné – každodenní potřeby, impulzivní, mimořádné
komplexní výrobek = jádro, zhmotnělý výrobek (obal, kvalita…), v. v rozšířeném pojetí
značka výrobce: a) kmenová
b) individuální
vlastní značka – na výrobek dává značku obchodník
obal – funkce: ochranná, informační, reklamní, ke skladování
kvalita – dána srovnáním vlastností a vzhledu výrobku s určitými předpisy nebo ost. výrobky
dezygn – výsledek tvůrčí činnosti návrhářů
životní cyklus výrobku
1. uvedení výrobku na trh
2. fáze růstu
3. fáze zralosti
4. fáze úpadku

Cena

Stimulace – stimulační mix
1. reklama – média: televize, rozhlas, tisk, exteriérová média
2. osobní prodej
3. podpora prodeje – soutěže, vzorky, kupóny…
4. publicita

Místo

Hodnocení referátu Marketing

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 225×
  214 slov

Komentáře k referátu Marketing