Marketingové koncepce

- začíná se objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v 50. a 60. letech
- souvisí se změnou sociálních a ekonomických podmínek po 2. svět. válce
- vzhledem ke stále silnější konkurenci jsou firmy nuceny hledat nové cesty k uspokojování potřeb svých zákazníků

1. Výrobní podnikatelská koncepce
· historicky nejstarší marketingová koncepce
· zákazník preferuje výrobky, které jsou levné a snadno dosažitelné
· zároveň je žádoucí dosahovat vysokých objemů výroby při využívání nové techniky a technologie, nižší náklady na jednotku produkce, rozsáhlá distribuce výrobků
· cílem podnikatele je dosažení co nejvyššího zisku přes oblast výroby, zejména lepším využíváním techniky a lepší organizací práce, kvalitní a levný výrobek si totiž rád koupí každý zákazník
· v současnosti je vzpomínaný přístup typický v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku, zákazník se snaží výrobek spíše získat a nepřemýšlí tolik o jeho vlastnostech

2. Výrobková podnikatelská koncepce
· vychází z předpokladů, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality
· podnikatel zaměřuje svou aktivitu především na výrobu výrobků vysoce kvalitních a neustále se je snaží zdokonalovat
· při zavádění nových výrobků na trh prezentují výrobci zejména vyšší kvalitu a technické výhody, což někdy vede k „marketingové krátkozrakosti“ – výrobce nevnímá, co se na trhu děje a jaká jsou přání a chování zákazníka

3. Prodejní podnikatelská koncepce
· vyplývá z hromadné výroby, která potřebuje masovou distribuci a prodej
· cílem výrobce je prodat to, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by prodal

4. Marketingová podnikatelská koncepce
· vychází z filozofie, že marketing je něco více než prodej
· koncepce vychází z pochopení trhu a následného přizpůsobení výrobku tak, aby jeho výroba byla v souladu s jeho požadavky
· schopnost podniku splňovat požadavky a přání zákazníků vytváří předpoklady pro budoucí růst firmy

5. Etický marketing
· nejnovější marketingová koncepce, která se snaží dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy společnosti (zejména ze strany ochránců životního prostředí)
· sociální marketing předpokládá, že podniky budou ve svých marketingových aktivitách brát v úvahu rovnováhu tří důležitých faktorů: zisku firmy, uspokojení přání zákazníků a veřejný zájem

Srovnání prodejní a marketingové koncepce

Prodejní koncepce Marketingová koncepce
1. Důraz kladen na produkt 1. Důraz kladen na přání
zákazníka
2. Nerozlišování zákazníků 2. Cílový trh
3. Podnik nejdříve vyrobí 3. Podnik nejdříve určí přání
zákazníků a potom řeší, jak
produkt vyrobí a distribuuje
4. Management se orientuje na 4. Management se orientuje na
obrat zisk
5. Krátkodobé plánování 5. Dlouhodobé plánování
zaměřené na prodej

Hodnocení referátu Marketingové koncepce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 476×
  383 slov

Komentáře k referátu Marketingové koncepce