Vývoj nového výrobku

Nový výrobek:
pro výrobce
pro spotřebitele
pro oba

5 fází:
1. výběr námětu
2. podnikatelské analýzy
3. rozvoj výrobku
4. testování
5. komercializace

1. výběr námětu
- náměty mohou přicházet z vnitřního i vnějšího prostředí
- velké firmy mají často útvar technického rozvoje (náměty mohou přicházet i od jiných pracovníků)
- musí se také sledovat konkurence
- z mnoha námětů se musí vybrat perspektivní, reálné a řešitelné

2. podnikatelské analýzy
- ke snížení rizika
- firma musí ověřit možnosti výroby po technické i ekonomické stránce
- ke snížení rizika jsou zvláště důležité analýzy předběžných N, předběžná kalkulace ceny, porovnání ukazatelů s konkurenčními výrobky, požadavky na uvedení na trh
- projekt se musí posuzovat ve vztahu k strategii, záměrům, postavení firmy
- pokud nějaký námět neuspěje, měla by ho firma opustit a věnovat se lepším

3. rozvoj výrobku
- v případě kladných výsledků analýz firma pracuje na vlastní vývoji
- obvykle se zhotoví nejprve prototyp (ověřují se na něm funkční vlastnosti nového výrobku, výrobní problémy)

4. testování na trhu
- po úspěšném vyhodnocení prototypu se vyrobí zkušebně menší množství výrobku a zkouší se jejich úspěšnost na trhu
- oblast, ve které se testování uskutečňuje, musí odpovídat předpokládané struktuře zákazníků a podmínkám normálního prodeje
- je potřeba co nejlépe simulovat budoucí normované podmínky
- když výrobek propadně, dá se čekat neúspěchy v celostátním měřítku
- metody testování:
standardní – nabízen za stejných podmínek, jaké se předpokládají při celostátním prodeji včetně reklamní kampaně
řízené – předem se vyberou určité prodejny a předem se dohodnou a kontrolují podmínky prodeje (umístění výrobku, ceny); výsledky prodeje se důsledně sledují a analyzují
simulované – vybere se vzorek zákazníků, jsou seznámeni s novým výrobkem, působí na ně reklama, předvádí se jim výrobek, seznamují se s konkurenčními výrobky, simulují se podmínky nákupu, sleduje se jejich rozhodnutí a motivy těchto rozhodnutí

5. komercializace
- výrobky, které uspějí při testování, se zavádějí do normální výroby a nabízejí se na trhu
- velké firmy mohou uvést svůj výrobek celostátně v 1 den (musí mít dobrou spolupráci s distributory, velkou kapacitu a vysoké finanční nároky)
- častější způsob: postupné uvádění na trh (důležité načasování)

Hodnocení referátu Vývoj nového výrobku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 452×
  321 slov

Komentáře k referátu Vývoj nového výrobku