Výzkum trhu v maloobchodě - marketingový výzkum

má zásadní úlohu při zakládání, prvním úspěchu a růstu podniku
jedná se o účelné a metodické shromažďování údajů a následné analýze a interpretaci
pomáhá realizovat podnikatelská rozhodnutí

1. Druhy výzkumu v MO

1. Neformální studie
shromažďování účelných údajů, ze kterých lze neformálním způsobem vycházet při rozhodování
neformální studie jsou užívány k odpovědi na otázky:
- jaké zboží bychom měli tento týden vystavit v obchodě, ve výkladní skříni
- které druhy zboří se nejhůře prodávají, které nejlépe
- jak lépe nakupovat, můžeme nalézt náhradního dodavatele
- jak účinná je naše reklama v novinách ve srovnání s naším konkurentem

2. Formální studie
provádí se prostřednictvím výzkumných projektů, které zabezpečují výzkumné agentury nebo specialisté
druhy výzkumu se týkají:
a) studium trhu – analýza životního stylu, analýza konkurence, výzkum motivací spotřebitelů, průzkum názorů zákazníků, nákupní chování
b) výzkum podpory prodeje – testování reklamních inzerátů, hodnocení změn dispozičního uspořádání prodejny, hodnocení efektivnosti prodejní aktivity zaměstnanců, analýza prodeje, vyhodnocení reklamy
c) personální výzkum – průzkum morálky pracovníků, hodnocení výkonů zaměstnanců, studie produktivity, využití alternativní hmotné zainteresovanosti pracovníků, hodnocení programu vzdělávání
d) různorodý podnikatelský výzkum – analýza nákladů, srovnání výhodnosti podnájmu nebo koupě, analýza prodejních nákladů

Metody zjišťování spotřebitelské poptávky:

1. „Od stolu“ - statistické pozorování změn ve spotřebě
- výkyvy prodeje v sezónách
- životnost jednotlivých druhů zboží
- systém oběhu informací o zboží
- efektivnost logistiky (cest zboží od výrobce do prodejny)
2. „V terénu“
a) Průzkum u zákazníka (tzn. zákaznické preference)
- proč určité zboží kupují
- zda jsou s ním spokojeni
- krajové zvyklosti zákazníků
- odhad kupní síly zákazníků
b) Průzkum zboží
- zkoumáme užitkovost výrobku
- zda cena odpovídá kvalitě
- vnější vzhled zboží, obalu
c) Průzkum u konkurence
- jakými metodami pracuje
- zda bude nabídku rozšiřovat nebo omezovat
- zda připravuje nové propagační akce na podporu prodeje

Tyto údaje můžeme zjišťovat prostřednictvím:
osobních rozhovorů, poštou (tzn. korespondenční průzkum), telefonicky, prostřednictvím dotazníků, pozorováním (kamera, fotoaparáty)

Druhy získaných údajů členíme na:
1. Primární - údaje doposud nepřístupné, které musí výzkumný pracovník shromáždit – využívá prozkumu (nejčastěji) a pozorování
2. Sekundární - informace, které byly již uveřejněny a jsou k dispozici pracovníkovi výzkumu

 

Hodnocení referátu Výzkum trhu v maloobchodě - marketingový výzkum

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 693×
  320 slov

Komentáře k referátu Výzkum trhu v maloobchodě - marketingový výzkum