Životní cyklus výrobku

- různé výrobky mají různou tržní životnost

etapy životního cyklu výrobku:
1. UVEDENÍ NA TRH
· počáteční (zaváděcí) cena bývá obvykle dosti nízká
· náklady prodeje jsou relativně nejvyšší
· zisk je malý až nulový
· reklama plní především informativní funkci
· zákazníci: inovátoři – lidé, kupující rádi noviny, dobrodružných povah, mají rádi riziko, změnu (2 – 3 %)

2. RUST
· výrobek je na trhu přijat, roste objem prodeje, zvyšuje se cena
· náklady prodeje postupně klesají, zisk roste
· reklama plní především funkci přesvědčovací a připomínací
· kupující: počáteční osvojitelé – lidé se zájmem o novinky, ale opatrnější, nemají rádi zbytečné riziko, často jsou mezi nimi tzv. „nositelé veřejného mínění“

3. ZRALOST
· obvykle trvá nejdéle, objem prodeje dosahuje vrcholu a poté začíná postupně klesat
· roste konkurence, klesá cena, objem vytvořeného zisku bývá nejvyšší
· někdy se tato fáze dělí:
a) počáteční většina – obezřetní kupující, nemají rádi riziko, kupují prověřené výrobky
b) pozdní většina – velmi opatrní lidé, nemají rádi novinky, výrobky kupují mezi posledními

4. ÚPADEK
· trh je nasycen, zájem prudce klesá, snaha doprodat výrobky za velmi nízké ceny ® uvolnění kapacit pro nové výrobky
· nejpozději v této fázi musí firma přijít na trh s inovací, práce na tom musí začít už v předchozí fázi
· zákazníci: opozdilci – konzervativní lidé, nebo lidé s nízkými příjmy, pro které je důležitá nízká cena

- délka, časové rozložení a průběh cyklu je u jednotlivých druhů výrobků individuální, významně se liší podle oborů, charakteru výroby,podle vnímání výrobku zákazníky
- některé výrobky jsou na trhu velmi dlouho (hašlerky), jiné naopak velmi krátce (módní výstřelky)
- výrobce i prodejce by měli znát charakter cyklu u jejich výrobku

Hodnocení referátu Životní cyklus výrobku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 169×
  253 slov

Komentáře k referátu Životní cyklus výrobku