Energie (s rozborem větrné energie)

Energie je nutná k životu. Neobejde se bez ní jediný pohyb v celém vesmíru. Při žádné práci se energie neztratí,vždy se změní v jiný druh energie, např.v pohyb a teplo. Energie pohybová a tepelná jsou pouze dvě z mnoha rozmanitých druhů energie.
My získáváme energii z potravy složené z rostlin a masa různých živočichů.Rostliny získávají energii k růstu ze slunečního světla, takže i naše energie pochází ze Slunce.
Rostliny rostoucí na Zemi před miliony let byly zasypány pod horninami a zvolna se měnily v uhlí, ropu a plyn. Energie z těchto paliv tedy pochází ze slunečního tepla před dávnými věky.
Energie naší planety

Naše planeta disponuje těmito druhy energie:
• kinetická energie rotace – napomáhá vyvolání přílivů a odlivů a tím se brzdí její rotace
• kinetická energie translační – energie planety kolem Slunce a pohybu v galaxii
• geotermální energie – pochází z pozvolného rozpadu radioaktivních látek v Zemi, někde se projevuje vulkanickou činností a výronem termálních vod a par, možnost použití k výrobě elektřiny nebo k vytápění domů a skleníků
• jaderná energie – uložena v podobě štěpných látek ( uran, thorium ) nebo naopak v lehkých látkách ( vodík, deuterium ). Zatím se štěpí jenom uran. Energie se skrývá také v rostlinách a jiných organických látkách.

Vítr patří k nevyčerpatelným (obnovitelným) zdrojům energie. Energie větru patří k historicky nejstarším využívaným zdrojům energie. V České republice jsou možnosti využití energie větru, vzhledem k přírodním podmínkám (vnitrozemské klima s nepravidelným prouděním vzduchu), dosti omezené. Vhodné lokality pro využití větrné energie jsou většinou ve vyšších nadmořských výškách, kde vítr dosahuje vyšších rychlostí (nad 5m/s). Při využití všech lokalit s rychlostí větru vyšší než 4,8m/s by bylo možné v České republice vyrobit až 5 TWh elektrické energie, tj. 8,5% současné spotřeby el. energie.

Využití energie větru
Energie větru se využívá zejména k výrobě elektrické energie. Ta může být použita k vlastní spotřebě výrobce např. k osvětlení, vytápění objektů, k ohřevu vody nebo může být využívána lokálně více odběrateli (v případě zařízení s větším výkonem). U větších zařízení je možné i dodávat vyrobenou elektrickou energii do veřejné rozvodné sítě na základě smluvního vztahu s distribuční společností (majitelem rozvodné sítě elektřiny např. JME, a.s., SME,a.s., ČEZ, a.s., atd.). Výhodné je použití malých větrných elektráren pro výrobu el. energie v místech bez přípojky elektrického energie z rozvodné sítě (např. rekreační zařízení). Malé domovní větrné elektrárny mohou sloužit např. k čerpání vody.

Princip
Vítr vzniká prouděním vzduchu, které je způsobeno nerovnoměrným ohříváním vzduchu a Země (teplejší ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, chladnější těžší klesá k povrchu Země).
Pohybová energie větru otáčí listy či lopatkami rotoru, tím vzniká mechanická energie. Ta je přenášena přes převodovku do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.

Výhody využití větrných elektráren
• větrná energie je obnovitelným nevyčerpatelným zdrojem energie.
• při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám.
• při výrobě nejsou produkovány žádné škodlivé emise (SO2, CO2, NOx, popel).
• přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě na základě smluvního vztahu s distribuční společností (majitelem rozvodné sítě elektřiny) a tím může výrazně ovlivnit návratnost vložených finančních prostředků.

Nevýhody využití větrných elektráren
• poměrně vysoká hlučnost (nutné snížit hlučnost na úroveň, která je požadována hygienickými předpisy , pod 45 dB).
• nestabilní zdroj
poměrně časově a finančně náročná předrealizační fáze
• při stavbě větrné elektrárny o vyšších výkonech je nutné vynaložit poměrně vysoké investiční náklady.
• návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobené elektrické energie.

Zpracovala Monika

Hodnocení referátu Energie (s rozborem větrné energie)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. květen 2008
  5 075×
  563 slov

Komentáře k referátu Energie (s rozborem větrné energie)