Galvanické články

Úkol: Sestavte jednoduchý galvanický článek a zjistěte velikost procházejícího elektrického proudu.

Pomůcky: Roztok 10% H2SO4, Elektroda zinková, Elektroda měděná
Pracovní postup: Do roztoku H2SO4 Ponoříme obě elektrody a přes ampérmetr je zapojíme do obvodu.

Pozorování: Po zapojení elektrického obvodu začaly u obou elektrod unikat bublinky plynů, přičemž u měděné elektrody unikalo bublinek víc.

Závěr: U měděné elektrody dochází k rozkladu H2SO4 na 2H+ a SO42-. H+ přijímá od elektrody záporně nabyté elektrony a vzniklý vodík se ve formě bublinek vylučuje. Měděná elektroda vylučuje záporně nabyté částice a stává se z ní kladný pól zdroje. Zinek ze zinkové elektrody reaguje s roztokem H2SO4. Uvolňuje Zn2+, který reaguje s roztokem H2SO4 a uvolňují se bublinky vzniklého vodíku. Zinková elektroda uvolňuje kladné částice a vytváří záporný pól elektrického zdroje. U zinkové elektrody vzniká vodíku méně, protože v důsledku vzniku elektrických pólů anionty SO42- putují k zinkové elektrodě, kde reagují se zinkem.

Hodnocení referátu Galvanické články

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. březen 2008
  4 368×
  147 slov

Komentáře k referátu Galvanické články