Keplerovy zákony

Keplerovy zákony jsou celkem tři a týkají se pohybu planet kolem Slunce, obecně však jakéhokoli tělesa, které se pohybuje kolem tělesa, jež na ně působí dostředivou silou.

1. Keplerův zákon - Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.Plocha opsaná průvodičem planety za stejný čas.

2. Keplerův zákon - Plochy opsané průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké.

3. Keplerův zákon - Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce).

Důsledky Keplerových zákonů

1. Keplerův zákon - Planety obíhají kolem Slunce, takže geocentrická představa nebeské mechaniky již není možná. Trajektorie je elipsa, takže se planety pravidelně vzdalují a přibližují k Slunci. Planety ale nemají dráhu výstřednou příliš (kromě Pluta), takže v prvním přiblížení lze uvažovat, že se pohybují po kružnici. Pravděpodobnost, že by se nějaké těleso pohybovalo okolo Slunce po kružnici je prakticky nulová, protože taková dráha je nestabilní. Každé vychýlení ji změní na elipsu. Je odvozen ze zákonů zachování energie a hybnosti.

2. Keplerův zákon - Planety se v přísluní pohybují nejrychleji, v odsluní zase nejpomaleji. Ve výpočtech se používá plocha opsaná průvodičem za infenitizemálně krátký čas, kdy se může zanedbat zakřivení trajektorie planety a celý výpočet se redukuje na vyjádření obsahu trojúhelníka. 2. Keplerův zákon je jiné vyjádření zákona zachování momentu hybnosti. Plyne z něj, že oběžná rychlost planet se zmenšuje se vzrůstající vzdáleností od Slunce.

3. Keplerův zákon - Planety blízko Slunce jej oběhnou za kratší čas než planety vzdálené. Je odvozen z Newtonovho gravitačního zákona.

Hodnocení referátu Keplerovy zákony

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. únor 2008
  8 546×
  259 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Keplerovy zákony