Přenos tepla

Kdykoliv existuje rozdíl teplot, je teplo přenášeno vedením, prouděním nebo zářením z teplejšího na chladnější místo. Toto zvyšuje vnitřní energii atomů chladnější látky, zvyšuje její teplotu a snižuje energii teplejší látky, snižuje její teplotu. Uvedené pokračuje, až teplota je stejná v celé oblasti – stav se nazývá teplotní rovnováha.
Kondukce nebo vedení tepla. Je způsob kterým je přenášeno teplo v pevných látkách ( a také, ale v menším rozsahu, v kapalinách a v plynech). V dobrých vodičích je přenos tepla rychlý, nastává hlavně pohybem volných elektronů, ale také kmitáním atomů – to jsou izolanty ( špatné vodiče)
Izolant je materiál, jako je dřevo a většina kapalin a plynů, ve kterých proces vedení je velmi pomalý a proto jsou špatným vodičem.

Hodnocení referátu Přenos tepla

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2008
  5 017×
  116 slov

Komentáře k referátu Přenos tepla