Určení tepla přijatého 1.kapalným tělesem a odevzdaného 2. kapalným (laboratorní práce)

1. úkol: Určení tepla přijatého 1. kapalným tělesem a odevzdaného 2. kapalným
tělesem při tepelné výměně.

2. pomůcky: teploměr
2 kádinky
míchátko
odměrný válec
horká a studená voda
hadřík
varná konvice

popis rozsah stupnice 1 dílek na stupnici
teploměru rozsah-50ml 1 dílek - 1ml
válce rozsah-103°C 1 dílek - 1°C
3. příprava:

4. řešení: a) v odměrném válci změřím objem studené vody V1
b) změřím její teplotu t1
c) ve druhé kádince určím objem horké vody V2
d) změřím její teplotu t2
e) studenou vodu nalévám do horké, míchám a pozoruji teplotu
f) po tepelné výměně změřím teplotu t

5. tabulka a výpočet:
studená voda teplá voda
V1 - 50 ml V2 - 150 ml
m1 - 50 g - 0,05 kg m2 - 150 g - 0,15 kg
t1 - 22 °C t2 - 83 °C
t = 67 °C

Teplo přijaté: Q1 = m1 . c1 . (t - t1)
Q1 = 0,05 . 4,2 . (67 - 22)
Q1 = 9,45


Teplo odevzdané: Q2 = m2 . c2 . (t2 - t)
Q2 = 0,15 . 4,2 . (83 - 67)
Q2 = 10,08

Q1 < Q2
Výsledek: 0,63

6. závěr: Laboratorním měřením jsme zjistili, že teplo přijaté Q1 je menší než teplo
odevzdané Q2. Rozdíly vznikly tepelnými ztrátami do okolí.

Hodnocení referátu Určení tepla přijatého 1.kapalným tělesem a odevzdaného 2. kapalným (laboratorní práce)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. říjen 2007
  4 973×
  192 slov

Komentáře k referátu Určení tepla přijatého 1.kapalným tělesem a odevzdaného 2. kapalným (laboratorní práce)