Valivá a kluzná ložiska

Rozdíl mezi kluznými a valivými ložisky.

Konstrukce:
-kluzná: pánev nebo pouzdro a hřídel nebo čep
-valivá: vnější a vnitřní kroužek, valivá tělesa, klec a popřípadě ókroužek pro udržení maziva a
zamezení přístupu prachu a nečistot

Výhody kluzných ložisek:
-jednoduchost a nižší cena, zejména u větších průměrů
-snadná montáž s přesným uložením hřídele
-možnost oprav poškozených ložisek (oprava nebo výměna pánví a čepů)
-schopnost tlumit rázy a vibrace, bezhlučný chod
-možnost použití ložiska v extrémních teplotách (podle maziva)

Nevýhody:
-větší ztráty třením
-menší únosnost zejména při rozběhu a doběhu a při nízkých otáčkách
-nároky na dostatečné a kvalitní mazání
-jsou náchylnější k zadření
-většinou vyžadují záběh

Výhody valivých ložisek:
-velká únosnost, a to i při nízkých otáčkách (rozběh, doběh)
-podstatně menší ztráty třením
-malá spotřeba maziva a menší nárok na kvalitu a spolehlivost mazání
-odolnost proti zadření a zvýšeným provozním teplotám (do 200°C)
-snadná údržba a výměna
-ložiska jsou plně normalizovaná a běžně dostupná v prodeji
-odpadá nutnost záběhu ložiska

Nevýhody:
-vyšší cena
-obtížnější montáž
-nedají se opravit, pouze vyměnit
-pro malou plochu nemají schopnost tlumit rázy a vibrace
-jsou hlučnější
-nižší tepelná odolnost

Poruchy a údržba kluzných ložisek:
Kluzná ložiska z kapalinným třením mají velkou životnost. Při správném provozu jsou třecí plochy od sebe odděleny vrstvou maziva. Mazací systém ložiska musí být naprosto spolehlivý. U moderních automobilů jsou mazací systémy dostatečně spolehlivé. Vyžadují pouze občasné kontroly spočívající v doplňování a výměně maziva a čištění nebo výměna filtrů. Speciální ložiska z uhlíkových materiálů, nebo z plněného teflonu nevyžadují obsluhu vůbec.

Poruchy a údržba valivých ložisek:
K poruše nebo opotřebení ložiska může dojít nejen vlivem únavy materiálu, ale i špatným namontováním nebo mazáním. K zadření ložiska může dojít vlivem nečistot, následkem malých vůlí nebo předpětím ložiska. Vznikají potom nepatrné otlačeniny, rýhy, a jiné nerovnosti povrchu oběžných drah, nebo dokonce odlupování materiálu, což vede k rázům při provozu ložiska a jeho následnému zničení. Při montáži musíme používat montážní pomůcky (stahováky, různé přípravky). Při montáži se nesmí kroužky ložiska křížit. Můžeme si pomoci využitím tepelné roztaživosti materiálů. V provozu je pak důležité zajistit jejich správnou vůli, čistotu a mazání. Ložiskový prostor je třeba chránit před pronikáním nečistot a unikáním maziva. Používají se hřídelové těsnící kroužky Gufera nebo jiné ucpávky. Správně namontované a ošetřené ložisko má zpravidla podstatně delší životnost než udává výrobce.

Hodnocení referátu Valivá a kluzná ložiska

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. březen 2008
  7 162×
  380 slov

Komentáře k referátu Valivá a kluzná ložiska