Vodní energie

Člověk se už stovky let snaží najít vhodné prostředky pro získávání energie a já se vám pokusím přiblížit možnost získávání energie vodními toky.

Energie Vodní-V řekách a mořích je ukryto obrovské množství energie. Tato energie je nevyčerpatelná, protože se stále obnovuje. Tuto obrovskou energii, už člověk využíval v předminulém století na pohánění parních strojů, kde využíval rozpínavosti vypařené páry. Výhoda získávání energie pomocí vody je převážně v ekologii a v tom že je téměř zadarmo.
Nejběžnějším způsobem využívání vodní energie je její přeměna v energii elektrickou. Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbíny a točící turbína pohání rotor elektrického generátoru. Konečným výsledkem této činnosti je elektrická energie. Ta se pak transformuje a vysokonapěťovými rozvody odvádí do míst spotřeby.

Přehrady se budují na tocích s dostatečným průtokem a vhodným terénu. Hráze bývají jako sypané (gravitační s těsnícím jádrem), kde hráz vzdoruje tlaku vody svou hmotností a objemností. Dále máme hráze klenbové, kde se proti tlaku vody vzpírá poměrně tenká železobetonová protiproudně vyklenutá skořepina. Na řekách jsou stavěny jezy ze zabudovanými elektrárenskými objekty. V poslední době se rozšiřuje i výstavba takzvaných malých vodních elektráren, kde akumulace je nenáročná a mnohdy stačí dřevěný jízek s náhonem na derivační kanál.

Zeměpisná poloha České republiky je taková, že velké řeky u nás většinou pramení, a tak značná část vodní energie je rozptýlena po malých tocích. Je velmi žádoucími tuto elektrickou energii odchytit a energeticky využívat.

Malá vodní elektrárna je pojem ne zcela vystihující obsah. Zahrnuje zdroje elektrické energie od těch nejmenších kapacit o výkonech necelých 20kW, sloužících pro uspokojení potřeb majitele, až po říční elektrárny o výkonu 20MW. Podle vodnatosti, spádu a trvání použitelných průtoků jsou pak osazovány vhodnými typy turbín.

Hodnocení referátu Vodní energie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. únor 2008
  6 491×
  276 slov

Komentáře k referátu Vodní energie