Česká poezie po roce 1945

František Hrubín (1910 - 1971), narodil se v Praze a zemřel v Českých Budějovicích, rodiče se na poč. války odstěho-vali do Posázaví do Lešan - rodiště matky. Vyskytuje se v dílech. Další kraj vyskytující se v dílech je Třeboňsko - rybník Hejtman. Absolvoval gymnázium, práva a filosofii nedokončil. Nastoupil do městské knihovny v Praze, přežil tam válku. Dále pracoval jeden rok na ministerstvu informací. 1946 - věnuje se pouze literární práci. Byl občas volně zaměstnán v různých redakcích. Do literatury vstoupil za války - 1940. Prošel několika vývojovými proudy: 30 léta - intimní lyrika, za války - politická lyrika, pro děti. Za války:
Včelí plást
Poledne - inspirován obrazy Maxe Švabinského
Ke konci války - první básně Chléb s ocelí, Poema - báseň Jobova noc } vrací se k válce, Jobova noc = okupace, vznikla na sklonku okupace, dokončena po osvobození, připomíná hudební skladbu (opakování motivů, refrénu), válku chápe jako srážku „staré a nové zem“; starý x nový řád.
Ach Čechy krásné, Čechy mé!
Obraze rámu prastarého,
kolikrát vytrhli tě z něho,
že odplískali barvy tvé,
až po tmu hrobů.
A v den slavný,
znovu pro zraky žárlivé,
napjal tě rámař starodávný.
Ach Čechy krásné, Čechy mé!
Hirošima (1948), svržení atomové pumy, varuje před vznikem atomové války, tvrdá kritika. Hrubín vyjádřil názor k básni - je neúnosně tragická, vzbuzuje pesimismus, kritici se domnívají, že pro budoucnost bude kniha nesrozumitel-ná = soudní výrok, odmlčení autora od tvorby (8 let) do r. 1956.
Rozhodl se pokračovat v dětské tématice - Říkejte si se mnou, Sviť sluníčko sviť - píše pro své děti, vyrostl v největšího básníka píšícího pro děti. Nedíval se na ně z výšky dospělého člověka, on pochopil jejich mentalitu, dělalo mu radost pro ně psát. Vrací se v r. 56 do dospělé prózy.
Můj zpěv - Proměna
Romance pro křídlovku (1962), TV, lyricko-epická skladba, příběh první lásky. Rozpracována do časových úseků odpovídající skutečnosti. Fáze jsou datovány. Příběh lásky a smrti. Děj začíná 28. srpna 1930, odehrává se v Lešanech a hlavní hrdinkou je Vojta (20) a dívka od kolotočů Terina - přijíždí do Lešan.

Hodnocení referátu Česká poezie po roce 1945

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. únor 2008
  3 348×
  326 slov

Komentáře k referátu Česká poezie po roce 1945