Comedie Dell Arte

Komedie Dell’Arte vznikla z fliácké nebo z atelské frašky, kterou uchovali potulní mimivé v průběho středověku. Patří do zlatých časů italské renesance, což reprezentuje 16. století.
Dvě základní charakteristiky jsou improvizace a pevné typy. Herci pracují se zápletkou na jejímž základě improvizovali dialog i jednání a každý aktér vždy hrál stejnou postavu a se stejným kostýmem.
Každý herec hrál obvykle po celou svou kariéru jedinou postavu (roli). Představení působilo spontánním dojmem, protože žádný herec si nemohl být jistý, co jeho partner řekne, či provede.
Jedná se o komedii typů, ustálených postav komedie, které na začátku své práce představím.
Prvním typem je Harlekýno (francouzská verze Arlekýno) nebo také
Pierot. Je to typický mladý milenec, který má za partnerku tvz. Kolumbínu. Má na sobě černou masku, švihácký klobouček a po boku dřevěný mečík(tvz. klapačku). Byl to mladík, který měl často protivníka v lásce, v osobě staršího muže, někdy dokonce vlastního otce Jemu příbuzné postavy jsou Truffaldíno a Trivellíno.
Harlekýnovým sluhou je Brighella – krutý, chlípný, cynický a vtipný
sluha. Jeho maska má zahnutý nos a knír, kalhoty a kazajka se zelenými proužky. Někde se mu též říkalo Scapino.
Kolombína je dalším typem komedie Dell’arte. Oblečena byla v módním
oděvu a na rozdíl od jiných postav nebyla maskována (stějně jako Harlekýno). Kolumbína byla obvykle mladá dáma, které se dvořil mladý i starý. Mladý neměl peníze, a proto bylo nutno obelstít otce, který by raději viděl vedle Kolombíny starého bohatého, kterého však nechtěla Kolombína. Tento milenecký pár doplňují další typy. Tedy Harlekýno a Kolombíny. Říkame jim charakterní role a lze je rozdělit na pány a sluhy. Z pánů se nejčastěji objevovali tři – Capitano, Pantalone, Dottore.
Capitano – byl původně jeden z milenců, postupně se však proměnil ve
zbabělce, který se chlubil velkou zdatností v lásce a bitvách, aby se nakonec zcela znemožnil. Meč, pláštík a klobouk s pérem byly jeho doplňky kostýmu. V ději obvykle vystupoval jako neúspěšný nápadník a jeho nezdary byly obvykle jedním z komediálních vrcholů.
Pantalone – starý obchodník, často dělal, že je mladík a dvořil se jedné
ze slečen. Kostým představovala - červená vesta, červené kalhoty a punčochy, černý kabát po kotníky, čapka, z níž lezly chomáče vlasů, hnědá maska s velkým nosem do skoby a rozcuchané vousy.

Dottore – Byl Pantalonův přítel či soupeř, byl to doktor práv nebo
medicíny, předváděl svou vzdělanost, ale obyčejně se nechal napálit jinými, protože byl krajně důvěřivý. Jako oblečení měl akademický talár s čapkou. Byl to žárlivý manžel, ale často paroháč.
Soubory byly deseti až dvanácti členné 7 – 8 mužů, 3 – 4 ženy. Typická trupa měla 2 páry milenců, jednu služtičku, capitána, 2 sluhy –neboli zanni a dva starší muže – Pantalona a Dottora. Tento model mohl být však rozšířen nebo redukován podle finančních možností souboru.
Na inscenaci dohlížel principál, který byl nejrespektovanější člen souboru. Obyčejně hrál Capitana. Jeho žena se starala o finance.
Pro představení si najímali velké sály, ale byli schopni hrát na improvizovaném podiu venku bez jakýchkoliv dekorací.
Komedie Dell’Arte byla v největší síle v letech 1570 až 1650.
Nejslavnější společnosti se jmenovaly Alberto Naselli, Gelosi, Francesko Adreini, Issabela.
Sláva Komedie Dell’Arte končí okolo roku 1775 a skupiny kočují po Španělsku, Německu, Rakousku, Anglii a jiných evropských zemích a kamkoliv zavítaly, všude ovlivnily domácí herce i spisovatele.

Hodnocení referátu Comedie Dell Arte

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. září 2007
  13 447×
  530 slov

Komentáře k referátu Comedie Dell Arte