Generace Lidových novin

Demokratický proud byl velmi silný před 2. sv. válkou, v této době psala tzv. generace lidových novin. Motivem je služba člověku, lidstvu, nejvíce se projevuje u K. Čapka.

KAREL ČAPEK
– v minulé éře bylo jeho dílo vykládáno zkresleně, byla neúměrně zdůrazňována etapa, kde se věnoval protifašistické tématice, narodil se v Malých Svatoňovicích jako nejmladší ze tří sourozenců (Josef – malíř, Helena - hudba), tatínek venkovský lékař, po gymnáziu studoval filozofii, novinář v Národních listech a Lidových novinách

- 1. období – vychází z předválečné moderny, snaží se sblížit umění se životem,
rozmach technické civilizace, krize soudobé filozofie, dílo poznamenáno
skepticismem
- KRAKONOŠOVA ZAHRÁDKA – krátké povídky, obdiv k civilizaci, sepsal spolu s Josefem
- ZÁŘIVÉ HLUBINY – inspirováno zkázou Titanicu, pomáhal mu Josef
- BOŽÍ MUKA – povídková kniha, vznik během 1. sv. války, přesto jen jediná zmínka
- ŠLÉPĚJ – povídka, otřesení, vlastní událost zůstává v pozadí, zájem je
soustředěn na řešení záhady (filozof. detektivky), neobstojí
žádné logické řešení, nevylučují metafyzické řešení záhady
- TRAPNÉ POVÍDKY – prosté příběhy z reálného života, naznačuje možnost různého
pohledu na věc
- LOUPEŽNÍK – drama, lyrická oslava mládí, loupežník jako symbol odvahy mládí,
profesor symbolizuje stáří, profesorova dcera Mimi, Mimina sestra
s nemanželským dítětem, na jedné straně oslava mládí, zároveň i jeho
nezodpovědnost, profesor si uvědomuje, že mu něco uteklo
- FRANCOUZSKÁ POEZIE NOVÉ DOBY – překlady moderních francouzských básníků
(Baudelaire, Apollinaire)
- PÁSMO – ovlivnil českou poezii

- 2. období – dramatické a román. utopie, technic. pokrok se vyvíjí rychleji než morálka
- R. U. R. – drama
- PROČ NEJSEM KOMUNISTA – stať, uvědomoval si, že se technický pokrok
vyvíjí mnohem rychleji než lidská morálka
- TOVÁRNA NA ABSOLUTNO – román, původně vycházel na pokračování
v novinách, lidé objeví karburátor, který tak
dokonale spaluje hmotu až vyrábí absolutno
- VĚC MAKROPULOS – drama o dlouhověkosti, že délka života je tak akorát
(Janáček na to sepsal operu)
- KRAKATIT – román, problematika odpovědnosti vědce za důsledky vynálezu
- ZE ŽIVOTA HMYZU – drama, alegorie lids. života, tulák, který pozoruje zvířata
(motýly), která si užívají života, brouky, kteří hromadí vše
k sobě a mravence, kteří se snaží někoho ovládat

- 3. období – soubor próz, původně psané pro noviny, cest. povídky, fejetony, sloupky
- POVÍDKY Z JEDNÉ (DRUHÉ) KAPSY – přirozená hovorová řeč, vypravěč
- cestopisy – OBRÁZKY Z HOLANDSKA, ITALSKÉ LISTY – smysl pro detaily životního
stylu různých národů
- ZAHRADNÍKŮV ROK
- DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
- KNIHY APOKRYFŮ
- DEVATERO POHÁDEK – tradiční pohádkové postavy i lidé ze současnosti, stylizo -
váno jako ústní vyprávění, slovní hříčky, dějové odbočky

- 4. období – románová trilogie, jednotlivé, zcela samostatné romány spojuje společný problém
(možnost poznání člověka), vnitřní svět člověka je pro něj mnohotvárný
- HORDUBAL, POVĚTROŇ, OBYČEJNÝ ŽIVOT

- 5. období – vznikají díla, jimiž se Čapek snažil vyzbrojit českého člověka pro nastávající boj s
nacismem
- HOVORY S TGM
- VÁLKA S MLOKY – utopický román, volná stavba, mnohostranná satira na
soudobou společnost, motiv boje proti fašismu
- BÍLÁ NEMOC – boj proti fašismu, řeší odpovědnost za fašismus
- MATKA – boj proti fašismu, v případě skutečného ohrožení musí člověk bránit
lidstvo i se zbraní v ruce (přestože byl pacifista)
- PRVNÍ PARTA – román, chtěl dát příklad vlastností, jichž bude třeba:
nepatetického hrdinství, pocitu odpovědnosti za celek, tyto
vlastnosti má parta havířů, snaží se zachránit zasypané kamarády
- ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA

KAREL POLÁČEK
– z maloměstského a židovského prostředí, prošel 1. sv. válkou, pracoval jako úředník, po otištění povídky dostal výpověď, bratři Čapkové mu zajistili místo v Lidových novinách, zakladatel „sloupků“, psal „soudničky“, snažil se zobrazit malého člověka v každodenním životě se shovívavým humorem
- MUŽI V OFSAJDU – vylíčení klubového prostředí a psychologie diváků
- DŮM NA PŘEDMĚSTÍ – román plný sarkasmu
- HLAVNÍ PŘELÍČENÍ – hrdina se v touze po majetku nezastaví ani před vraždou, chce dokázat
tchánovi, že není budižkničemu
- MICHELUP A MOTOCYKL – honba za výhodnými nákupy, které se nikdy nevyplatí
- OKRESNÍ MĚSTO
- BYLO NÁS PĚT
- EDUDANT A FRAUCIMOR - kontrastní jazykové vrstvy, složitá větná skladba, jazyková klišé typická pro určitou sociální skupinu

EDUARD BASS
– vlastním jménem Eduard Schmidt, narozen v Praze, novinář, zpěvák, fejetonista, divadelní kritik, Lidové noviny
- KLABZUBOVA JEDENÁCTKA – z 11 synů udělá fotbalový tým, zamýšlí se nad etikou a profesionalitou sportu
- CIRKUS HUMBERTO – román na povzbuzení českého národa, vyzdvihována spravedlnost, přímost, ctižádost, sleduje tři generace cirkusáků
- LIDÉ Z MARINGOTEK – soubor povídek
- TO ARBES NENAPSAL, VRCHLICKÝ NEZBÁSNIL – literární parodie, velmi oblíbené
- JAK SE DĚLÁ KABARET? – vlastní zkušenosti (ředitel kabaretu Rokoko)

JOSEF ČAPEK
– malíř, redaktor Národních listů, Lidové noviny, výtvarné kritiky, knižní ilustrátor, zemřel v koncentračním táboře Bergenbelzenu (1945)
- spolu s Karlem: ZÁŘIVÉ HLUBINY, ZE ŽIVOTA HMYZU
- STÍN KAPRADINY – balada v próze, pronásledování dvou pytláků, kteří po zavraždění lesníka
končí sebevraždou
- KULHAVÝ POUTNÍK – filozofické úvahy o smyslu života a poslání umění
- PSÁNO DO MRAKŮ – sbírka aforismů
- POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – pohádková kniha, jak pekli dort, jak prali prádlo

JAROSLAV ŽÁK
– humorista, zaměřoval se na studentské prostředí
- VZPOURA NA PARNÍKU PRIMÁTOR DITTRICH
- ŠTUDÁCI A KANTOŘI – film Škola základ života
- CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE

HELENA ČAPKOVÁ
– MOJI MILÍ BRATŘI – vzpomínková kniha

Hodnocení referátu Generace Lidových novin

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  6 418×
  779 slov

Komentáře k referátu Generace Lidových novin