Klasicismus v evropské literatuře

Je to období 2.pol.17.st. až 18.st. z latiny –vynikající, vzorný
Znaky:
-jednotné principy a pevný řád
-rozumová kázeň (cit je podřízen rozumu a povinostem)
-krása je v pravdě a v obrazu přírody
-vzor v antickém umění
-klasicistní dramata dodržují jednotu času, místa, děje
-literární žánry jsou rozděleny na:
Vysoké-óda, epos, tragédie (píše se o životě vysokých vrstev, ve verši)
Nízké-komedie, fraška, bajka (postavy neurozené, verš i próza)
Francie:
Pierre Corneille-Dílo:Cid-tragédie,konflikt povinnosti, česti Χ láska, cit
Vystupují postavy:Xiména, Rodrigo, …
Moliére-(vl.jménem Jean Baptiste Poquelin)klasik světové komedie, kritický pohled na skutečnost,
vysmívá se lidským slabostem, konflikt řeší smírně. Díla: Tartuffe-na pokrytectví a církev
(postavy:bohatý měšťan, důvěřivý slaboch, bezcharakterní pokrytec a svatoušek Tartuffe)
Lakomec-lichvář Harpagon, schopný obětovat všechno pro peníze
Don Juan-milovník žen, pokrytecký šlechtic, kritika rozmařilosti
Zdraví nemocný-útok na šarlatánství, pokrytectví, sobectví lékařů
Jean de la Fontaine-bajkař, příběhy zvířat-nositelů lidských vlastnosti
Itálie:
Tzv. commedia dell´arte-veselohra, všední problémy zachyceny ironicky, zobrazeno měšťanské prostředí, herci měli jen scénář a dialogy si vymýšleli na jevišti (improvizovali), stejné postay:Pierot, Kolombína,…

Carlo Goldoni-Díla:Poprask na laguně, Mirandolia

Hodnocení referátu Klasicismus v evropské literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. prosinec 2007
  6 095×
  193 slov

Komentáře k referátu Klasicismus v evropské literatuře