Ruchovci a Lumírovci

Ruchovci (škola národní)
Podle almanachu Ruch (1868 – základní kámen ND), Josef Václav Sládek (ač dirigoval Ruch, byl Lumírovec)
Chtěli osvobodit ČL od cizích vlivů. Zájem o český národ. Zájem o historii, vlastenectví. Slovanská vzájemnost.
Žánry: poezie převažovala nad prózou, rétorická poezie (patetická, vznešenost)

Svatopluk Čech (1841 – 1908)
Ostředek u Benešova, nejstarší ze 16-ti sourozenců. Právník, pracoval jako koncipient, spisovatel z povolání, 20 let byl hlavním redaktorem Květů. Domácí typ, většinou žil v Praze (Vinohrady) Obříství u Mělníka

Lyrická poezie : 3 básnické sbírky – Nové písně, Jitřní písně, Písně otroka
Písně otroka v roce 1895 vydané 24 krát, lehce alegorická, my Česi, plantáže-Čechy

Epická poezie : Husita na Baltu – příspěvek do Almanachu Ruch, spanilá jízda husitů na sever
Žižka, Adamité, Roháč na Sioně, Václav z Michalovic – malý syn, vychováván jezuity, zjistí že jeho otec byl z popravených 27 pánů =>vlastenecké myšlenky
Evropa, Slávie – obě dvě lodi, obě postihne bouře, alegorie. Evropa = různé národy, hádají se, potopí se. Slávie – Slovani = spolupráce, zachrání se
Ve stínu lípy – rámcová kompozice, na námětí lípa, scházejí se, vyprávějí si příběhy
Hanuman – opičí král, který po pobytu u lidí, se navrací domů do opičí říše. Zavádí lidské způsoby, nesmyslnost
Lešetínský kovář – cenzurou nejvíc postiženo. Hrdina, který se vzepře německému majiteli. Vzdor proti Němcům.
Dagmar – slavná dánská královna. Dcerou P.O.I. Markéta

Próza: Jestřáb kontra Hrdlička, Broučkiády - několik próz, hlavní hrdina Matěj Brouček
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. Století – pan Brouček se ocitne v Husitské Praze. Bez citů.
Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

Velký rozdíl mezi poezií a prózou. Poezie je více vznešená, patetická, vlastenecká. Próza se drží více při zemi.

Eliška Krásnohorská (1847 – 1926)
Vlastní jméno Alžběta Pechová, přítelkyně Karolíny Světlé, ženské hnutí , založila první SŠ pro dívky ve střední Evropě (Minerva) Ženský výrobní spolek (dohazovala práci ženám)
Ženské listy – jeden z prvních časopisů pro ženy. Psala poezii, libreta. Intimní přírodní lyrik. Libreta = Hubička, Tajemství, Čertova stěna

Ladislav Quis (1846 – 1913)
Překladatel z němčiny, básník. Ruch

 

 

Lumírovci
Škola kosmopolitní, časopis Lumír, u kterého se všichni soustřeďovali. Registroval ho Sládek. Program: povznést českou literaturu na světovou úroveň, inspirace svět. Literaturou, hodně překládat, žádali autorskou svobodu, rozvířit výběr témat a forem.
Žánry: převahovala intimní lyrika, próza a drama

Josef Václav Sládek (1845 – 1912)
* Zbiroch,z rodiny zedníka, filozofická fakulta UK, ve 29 redigoval Ruch, pak opustil Čechy, 2 roky v Americe ( z politických důvodů) Peníze od svatoboru (pro chudé) a od Českých novin, přivydělával si vším možným. Psal fejetony. Zápisky z cest. Pomocný dělník, domácí učitel, poznal Ameriku, celou jí projel, po návratu profesor na OA angličtiny. Dvakrát ženat, první žena mu zemřela i s dítětem při porodu, druhá žena – posledních 10 let byl na vozíku, starala se o něj, zemřel ve Zbirochu, pohřben na Slavíně

Poezie : hodně sbírek
1. Jiskry na moři , po pobytu v Americe, básně. Rovina objektivní, co zažil v Americe – klady – moderní země, svoboda, zápor – útisk indiánů. Rovina subjektivní – smrt ženy a dítěte
2. Světlo stopou v životě se střídá dobro a zlo.
3. Sluncem a stínem Zlo se podaří přežít, protože opět přijde dobro
4. Selské písně – nejslavnější, inspirace Zbiroškem, základní postava – sedlák (půda, zrna, orat, brázda, rodina, lán) idyla
5. České písně – vlastenecká poezie
6. Za soumraku – konec života, bilanční, obecné rysy poezie – zpěvná, melodická, budí dojem lidové písně, střídmý, hutný

Poezie pro děti : 3 sbírky – Zlatý máj, Zvony a zvonky, Skřivánčí písně
Stal se zakladatelem české poezie pro děti. Charakteristicky zpěvná, melodická, zvířátka, dětský život, výchova dětí – mít rád přírodu, rodina pospolitost, morálka

Překlady: Z AJ, překlad 32 Shakespearových dramat. ČAV věděla, že jsou překlady staré, pověřili Vrchlického, Krásnohorskou, Sládka. Sládek za to dostal hodně peněž, překládal z polštiny, španělštiny, norštiny

Jaroslav Vrchlický(1853 –1912)
Vlastním jménem Emil Frída. * Louny, syn kupce (neúspěšného). Emil byl ve 4 letech dán k výchově ke strýci faráři – působil v Ovčárech u Kolína, říčka Vrchlice, gymnazista, kněžský seminář – 2 roky, zběhl. FF – historie a románské jazyky – 3 roky, zběhl. 1 nebo 2 roky v Itálii, učitel, ke stáru vyučoval na FF UK, tajemník ČAV, přítel – Sofie Podlipská (spisovatelka), o 20 starší než on, „přátelé“? Oženil se s její dcerou Ludmilou. Krize, konec. Vliv na tvorbu, roku 1908 mozková mrtvice. Do smrti na vozíčku. Zemřel v Domažlicích, pohřben na Vyšehradě
Tvorba – nejpracovitější autor české literatury, vykonal práci pro celou jednu generaci.
270 knih

Poezie: 80 sbírek, „kníže české poezie“ Zlomky Epopeje – cyklus sbírek (20)
Inspirace V. Hugem – Legenda věku = cyklus sbírek. Podoba :historické cykly, básnický průřez dějinami, myšlenka – lidstvo se vyvíjí směrem k pokroku.

Zlomky Epopeje – 3 typy sbírek
1. Reflexní lyrika = reakce. Zamýšlí se nad historickými událostmi. Sbírka Duch a svět. Frekvence historických a hlavně antických reálií
2. Drobná epika = náměty z historie. Sbírka Zlomky Epopeje
3. Velká epika = jedna báseň – celá kniha- Sbírka Twardowski – polská varianta Fausta

Selské Balady – sbírka obsahující básně o selských povstáních za baroka, dramatické a drastické

Sonety samotáře – lyrické portréty vyznačených světových osobností (Goethe, Shakespeare, Voltaire )

Intimní lyrika : nejotevřenější básně, souvislost s manželským životem
80. léta – manželské štěstí, radostná, optimistická, hravá. Sbírka Poutí k Eldorádu
90. léta – rozpad manželství, deprese, smutek, melancholie, strach, sbírka – Okna v bouři

Formalistní lyrika: forma = důležitá role. 4 druhy skladeb

Balata – lyrická báseň, vznikla z lidové taneční písně . 2 slohy – první 4 verše, druhá 10 veršů, poslední verše obou slok mají rým
Gazel – lyrická báseň z Orientu. Jediný rým – spíná sudé verše
Rondel – lyrická báseň, z Francie, ze středověku, uzavřená do prstenu, poslední verš je zároveň první. Jen 2 rýmy, kombinují se.
Ritornel – lyrická báseň, trojverší (několik), první a třetí verš = rým

Dramatik: velké tragické i drobné hříčky, hlavně historická témata
Noc na Karlštejně – komedie, z doby Karla IV. Domnělý zákaz vstupu žen na Karlštejn. Nejživější hra.
Tragedie Hippodamie – trilogie, na antické téma
České dějiny – Drahomíra – tragedie. Boj křesťanství a pohanství.

Překladatel: z 18 SL, nejraději měl romanské jazyky

Prozaik : Loutky , soubor písní Barevné střepy

Lepší básník a dramatik než prozaik.

Vrchlického epigoni (opisováno) = pokračovatelé - Bohdan Kaminský, Antonín Klášterský, Jaromír Borecký

Julius Zeyer (1841 – 1901)
Pražan, v bohaté rodině, otec – potomek francouzského rodu, přišli do Čech za Francouzské revoluce. Otec velkoobchodník se dřevem, matka německá židovka. Bohatý rod s uměleckou tradicí. Měl českou chůvu a vychování. Vliv na české smýšlení. 6 sourozenců. Předurčen k převzetí podniků = technické vzdělání. Reálka pak technika. Zběhl, podnikl zahraniční cesty. Švýcarsko, Německo. Odešel ze závodu. Vyděděn z rodiny, odkázán na mecenáše Josefa Hlávka. Začal psát, neoženil se,samotář, deprese, zemřel v Praze. První ze všech pohřben na Slavíně. Novoromantik.

Poezie : hlavně epická poezie, inspirován historií a mytologií.
Vyšehrad – cyklus básní na motivy českých mýtů a pověstí. (Dívčí válka)

Karolínská epopeja – podle Karla Velikého. Epos o počátku francouzských dějin.

Zpěv o pomstě za Igora – epos na námět z ruských dějin (10.století) raný středověk na Kyjevské Rusi

Prozaik: romány a povídky, historické nebo psychologické.

Ondřej Černyšev – Rusko 18.století na dvoře Karla Velikého, O.C. doplácí na své klady

Román o věrném přátelství Amisse a Amila – ze střední Francie, rytíři
Jan Maria Plojhar – román psychologický, vrcholný, autostilizace, v době depresí, po trag. vztahu, vyhoštění z vlasti.
Dům u Tonoucí hvězdy – dva přátelé, psychologický román. Čech a Slovák, ve Francii. Smrt jednoho z nich

Tři legendy o krucifixu – tři povídky, hlavní role kříž, námět ze Španělska, Slovenska a Čech
Česká – Inultus = nepomstěný
Hlavní postava Šimon Lohnický z Budče – skutečný barokní básník. Stal se žebrákem. Objeví ho španělská sochařka. Chce aby jí pózoval pro model ukřižovaného Krista. Chce, aby se tvářil bolestněji, umučí ho. I na kříži šťastný výraz

Dramatik: Radúz a Mahulena – pohádková hra, symbolistická, lyrické drama, námět od Boženy Němcové. Romeo a Julie po Slovensku, rody Tatra x Magura. Krize, pohádka – šťastný konec

Hodnocení referátu Ruchovci a Lumírovci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červen 2008
  7 745×
  1259 slov

Komentáře k referátu Ruchovci a Lumírovci