Minerály, krystaly a horniny

Minerály

Minerál neboli nerost je přírodní neživá látka.Jako příklad lze uvést zlato, stříbro, sádrovec, křemen, síru atd. Kombinací různých minerálů vytvářejí odlišné typy hornin. Tvrdost minerálů závisí na uspořádání jeho atomů. Diamant a grafit jsou různé formy stejného prvku-uhlíku, ale jejich tvrdost je odlišná vzhledem k rozdílné vnitřní struktuře. Tvrdost minerálů je hodnocena od 1 do 10 podle stupnice navržené německým mineralogem Friedrichem Mohsem (1773-1839).

Mohsova stupnice

  1. mastek
  2. sádrovec
  3. kalcit
  4. fluorit
  5. apatit
  6. živec
  7. křemen
  8. topaz
  9. korund
  10. diamant

Drahokamy jsou minerály vysoko ceněnné pro svoji krásu, vzácnost a stálost. Využívají se i na výrobu obráběcích strojů např. viniový vrták. Existuje okolo 100 druhů drahokamů. Mezi nejvíce ceněnné patří diamanty, smaragdy, rubíny a safíry. Diamant je nejtvrdší ze všech minerálů. Každá jeho atom je spojen se čtyřmi dalšími. Vztvářejí stabilní strukturu. Největším diamantem byl Cullinam, nalezený v Jižní Africe v roce 1905. Vážil skoro 0,6 kg a měl 3106 karátů. Hmotnost drahokamů se měří v karátech. Jeden karát = 0,2g.

Krystaly

Krystaly se vylučují z tuhnoucího magmatu, z minerálů rozpuštěných v kapalinách, jako je voda. 85% hornin a minerálů na Zemi je tvořeno krystaly. Geometrické tvary, ve kterých minerály krystalizují 0- krystalická soustava. Rozlišujeme 6 druhů: krychlová, čtverečná, kosočtverečná, šesterečná a klencová, jednoklonná, trojklonná.

Horniny

Horniny jsou stavební bloky zemské kúry.Existuje mnoho různých hornin složených z jednoho nebo více minerálů.Všechny horniny procházejí neustálým koloběhem. Studií hornin se zabývá petrologie. Rozlišujeme 3 druhy: vyvřelé, usazené a přeměněné.

Hodnocení referátu Minerály, krystaly a horniny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. březen 2008
  8 804×
  238 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Minerály, krystaly a horniny