Islám

Islám - odevzdání do vůle boží. Jde o druhé největší světové náboženství (téměř miliarda vyznavačů). Je složen z prvků židovských, křesťanských a částečně do jeho filosofie zasahují i staroarabské náboženství. Vznikl počátkem 7.ho století v západní Arábii jako přísně monoteistické učení, které hlásal prorok Muhammad. Ten se narodil roku 570 n. l. v Mekce. Žil tam do roku 622, potom odešel kvůli náboženské perzekuci do Mediny. V Mekce je svatyně Kaaba, ve které je umístěn posvátný černý kámen, který dal prorokovi Muhammadovi archanděl Gabriel.

Islám se velmi rychle šířil - nejprve válečně, poté obchodem. Přispívala k tomu i jednoduchost věrouky a přehlednost právně - etických předpisů. Ve dnešní době je nejvíce rozšířen v severní Africe a Jv Asii. Islám vyžaduje důslednou víru v jediného Boha, anděly, zjevené písmo, proroky, poslední soud a vzkříšení. Právní systém upravuje vztahy člověka k Bohu, i vzájemné mezilidské vztahy. Islámská teologie a právní systém byly propracovány zvláště v 8. až 12. století. Od 10. stol. se šířily také mystické směry (súfidismus) jako portipól k zemitým příkazům - šarí´i . Islám nezná protiklad duchovního a světského, ani instituci církve. Vztah náboženství a státu jako jediného rámce pro společenství věřících působí někdy napětí. Politické spory o vedení obce vyvolaly již v 7. stol. schizma: od sunnitské většiny se oddělila teokratická (cháridža) a legitimistická větev (ši´a). Islám přesahuje meze pojmu náboženství, zahrnuje také společenské instituce a kulturní vzory. Jednotu islámu udržují: společná víra, korán, šarí ´a a množství kulturních prvků, dnes také mezinárodní politická Organizace islámské konfederace.

Muslim je povinnen dodržovat 5 pilířů - povinností islámu (arkán addín).

: 1. povinností je vyznání víry - šaháda, v níž muslim stvrzuje, že není jiného Boha, než Alláha, a že Muhammad je posel boží. Toto vyznání je bráno jako přihlášení se k islámu.

: 2. povinností je modlitba - salát, která musí být uskutečňována 5 krát denně s tváří obrácenou k posvátnému kameni v Mekce.

: 3. povinností je almužna - zakát, která plní muslimské pokladnice a umožňuje vydržovat vojsko.

: 4. povinností je půst, při kterém se v době 9. ho měsíce - ramadánu nejí od východu slunce až do jeho západu.

: 5. povinnost - hadždž má zvláště po dobytí Mekky výjimečný význam. Každý muslim musí alespoň jednou za život absolvovat pouť do svatyně Kaaba .

Posvátná kniha islámu se jmenuje korán. Obsahuje "povinnosti" muslimů, právní předpisy a dvě období života Muhammeda - mekkské a medinské. Má 114 súr (kapitol).

Hodnocení referátu Islám

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 765×
  387 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Islám