Oligofrenie

Oligofrenie je vrozené snížení inteligence různého stupně, které vzniká nejčastěji záněty mozku během fetálního života.
Podle stupně se rozlišuje idiotie, imbecilita a debilita.
Idioti se nenaučí mluvit, nebo nejvýše několik slov, nechápou vůbec situace, nebezpečí, nedovedou se o sebe postarat, ani o potravu, čistotu atd. Ponechaní sami sobě by zahynuli.
Imbecilové mluví těžce často s vadami řeči. Jsou neobratní. Naučí se hygienickým úkonům a částečně se o sebe postarají. Naučí se i některým pracovním úkonům. Někteří mohou vychodit zvláštní školu.
Debilové – někteří nazývají velmi mírný stupeň debility slaboduchostí – jsou vychovatelní ve zvláštní škole.Lehčí dokonce se špatným projdou i základní školou. V příznivých okolnostech se sami uživí. Někteří jsou nepříjemní, asociální, někteří poddajní, poslouchají autoritu, jsou dobromyslní. Snadno všemu, co se jim namluví, uvěří, lze je strašit nadpřirozenými jevy, když nebudou hodní apod.
Oligofrenici, kteří onemocněli zánětem mozku brzy po porodu, tělesným vzhledem se příliš nebo vůbec neliší od normálních. Ti u nichž vzniklo onemocnění před narozením, a zejména ti, kteří jsou stiženi zvláštními formami choroby, jsou všelijek deformovaní. Tak například postižení chorobou Downovou mají úzké štěrbiny ční, u vnitřního koutku očního mají řasu kožní (epikanthus), nos je knoflíkovitý, v obličeji jsou červení, jsou velice čilí, rejdivý.
Kreténi jsou malí, mají krátký krk, strumu, žabí břich, velkou hlavu, krátké končetiny. Obličej je široký, velký jazyk se nevejde do úst.
Postižení nemocí Hurlerové mají obličej vypadající jako chrlič na gotických stavbách, nos je vtažený, jazyk je veliký. Postavy jsou malé.
Je přirozené, že tyto 3 druhy lidí budily pozornost a snad daly vzniknout pověstem o trpaslících a jiných bytostech.

Příčiny nemocí duševních

Před porodem a při porodu

Poškození mozku může vzniknout před porodem dědičností, onemocněním plodu v těle mateřském, prenatálním zánětem mozku. Tak vznikají oligofenie, různé zrůdy aj.
Při porodu kleštěmi, těžkým porodem, dušením plodu. Tak vzniká nejčastěji epilepsie, ale někdy i oligofrenie.
Nejčastější je vznik po porodu, během života.

Po porodu

Porodní příčiny nemocí a poruch duševních:
A. Tělesné
1. Infekce. Mnoho zánětů mozku je většinou virového původu. Při horečnatých nemocech, skvrnice, břišním tyfu, růži, zánětu plyc aj. nemocní blouzní. Ocitají se v jiném světě.
2. Otravy. Jed se může dostat do těla nejrůznějším způsobem.Může být užíván záměrně, aby si člověk opatřil vnitřní štěstí a blaženost. Může se uplatnit nežádoucí vliv léků apod.
3. Z onemocnění některého orgánu, např. poruchy duševní při onemocnění jater, ledvin, při nemocech srdečních.
4. Z námahy tělesné, z celkového vyčerpání, jaké se pozorovalo při válečných taženích, výpravách apod., kde pak účastníci snadno podléhali duševní poruše, která byla posilována vzájemnou infekcí.
5. Z poruchy výživy. Ve vězeních, u trosečníků. Z hladu, nedostatku vitamínů apod.
6. Z přehřátí, ke kterému dochází i nyní v horkých provozech. Dříve docházelo k přehřátí hlavně jen při pobytu na slunci.

B. Duševní
Někdy se vyskytne duševní infekce (jeden nakazí druhého) . Například středověké epidemie tanců.
Jsou to makrotraumata a mikrotraumata.
Makrotraumata, např. prožití strašlivé situace, bombardování, výslechy, mučení, koncentrační tábory, vedou někdy k poruchám duševním. Stejně mohou působit i přírodní katastrofy, povodně, zemětřesení, požáry atd.
Jsou ovšem i jiná makrotraumata. Zklamání erotické, úmrtí drahé osoby, křivda, nevinné odsouzení, ztráta majetku.
Mikrotraumata jsou nejrůznějšího druhu. Šedivý, neradostný život s malými příjmy, bez časových a finančních možností dopřát si příjemnosti života vede k nejrůznějším reakcím, k neuróze, reaktivní depresi, nebo k pěstování fantazie, malování si nepravděpodobných možností úniku z těžké situace, před porodem pověrčivosti, sektářství, okultizmu apod.

Hodnocení referátu Oligofrenie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 363×
  553 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Oligofrenie

Pepper petan.008(zavináč)seznam.cz
Já myslím, že je to v celku stručně a na ohled k velikosti velice obsažný referát, doporučuji