Představy, fantazie, kreativita

Představy

– psychologické procesy, které zobrazují předmět nebo děj, který v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly
– představy jsou úzce spojené s vnímáním, pamětí i myšlením
– představy v nás vyvolávají city a emoce
– jsou základem fantazie a tím i součástí myšlenkových pochodů
– obsahem se představy shodují s našimi vjemy, od vjemu se liší tím že jsou méně jasné, útržkovité a nestálé

druhy představ

 1. VZPOMÍNKOVÉ/PAMĚŤOVÉ
  - něco co už jsme prožili v minulosti (např. nějaké činnosti, místa, osoby...)
 2. FANTAZIJNÍ
  - obrazy spíše věcí, které jsme doposud neprožili, ale spíše představy něčeho nového (to jsme nikdy neprožili...)

asociace představ
– řetězec, spojení několika podnětů a vjemů (např.: nějaké místo si zapamatuji kvůli nějakému zvuku...)

 1. podle DOTYKU
 2. podle PODOBNOSTI

– změny fyziologických funkcí při vyvolávání představ
– fyz. změny vznikají v organismu při představách, při předtsavách něčeho hezkého u nác vyvolávají uklidnění, ale i naopak (husí kůže, vyšší tlak, tlukot srdce...)
– využívají se např. v uměleckých záměrech (knihy, filmy...) dále ve vědě a výzkumu

Fantazie

– psychologické proces, který vytváří obrazy předmětů a jevů v relativně nové, originální podobě
– základem jsou představy (dřívější zkušenosti, vzpomínky...)

druhy fantazie

 1. BEZDĚČNÁ – vzniká samovolně, souvisí hlavně se sněním v bdělém stavu, je živá hlavně u dětí (považují ji za skutečnost)
 2. SNĚNÍ VE SPÁNKU
 3. ZÁMĚRNÁ – řídí se vědomím (něco chci...)
 4. TVŮRČÍ – používá se nejvíce v umění – architektura, móda, malířství, gurmánství, různě dětské hry
  - lidé s tvůrčí fantazií vnesou do každé činnosti něco nového, vymyšleného

Kreativita

– „creo“ = tvoření
– zvkáštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnosti, jejimž výsledkem je něco nového, originálního

druhy kreativity

 1. OBJEKTIVNÍ – něco co nám ulehčuje činnosti, novota → vynálezy pro lidstvo (slouží někomu)
 2. SUBJEKTIVNÍ - používám pro každodenní použití (něco něčím nahradím)

– s kreativitou úzce souvisí myšlení, zkušenosti, fantazie...
– kreativitu ovlivňuje např. ambice, motivace, flexibilita...

fáze tvoř. procesu

 1. přípravy – nasbírání informací
 2. zrání, vytknutí – probíhá jak ve vědomé tak v nevědomé části
 3. osvícení – rozuzlení problému, objevení řešení
 4. realizace – vše začíná fungovat
 5. ověření

– tvořivosti brání emoce, otupělost, kultura, výchova...
– užitečné pro kreativitu jsou: BRAINSTORMING, NEDOKONČENÉ VĚTY...

Hodnocení referátu Představy, fantazie, kreativita

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  9 693×
  320 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Představy, fantazie, kreativita