Chladnička

Chladnička je dnes nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti. Slouží především úschově potravin, které se jinak snadno kazí. Můžeme ji však použít i k výrobě ledu do osvěžujících nápojů nebo k přípravě zmrzliny a jiných pochoutek. Běžně se používají chladničky kompresorové a absorpční. Oba typy mají téměř stejné skříně, ale rozdílná chladící zařízení. Stěny jsou vyplněny tepelnou izolací, aby se nízká teplota uvnitř chladničky, nastavená termostatem, udržela co nejdéle chladící zařízení tak aby běželo bez zbytečného zapínání.

Teplota uvnitř chladničky však není všude stejná, nahoře ve výparníku (mrazáku ) a okolo něj je nižší, směrem dolů stoupá. Chladící zařízení kompresorové chladničky tvoří chladící agregát (kompresor s elektromotorem ve vzduchotěsném plášti ), kondenzátor a výparník, navzájem spojené potrubím. Dříve něž si vysvětlíme činnost chladícího zařízení, musíme si něco říct o zvláštní vlastnosti chladiva, na která je chlazení založeno.
Chladivo se totiž odpařuje při nízkém tlaku a teplotě, jaké jsou ve výparníku, přitom odnímá teplo ze svého okolí a tak ho ochlazuje. Naopak kondenzuje ( stává se kapalinou) při vyšším tlaku a teplotě, jaké jsou v kondenzátoru, a přitom předává získané teplo do okolí (vzadu za kondenzátorem, mimo prostor chladničky je teplo).

V chladícím zařízení tedy obíhá chladilo tak, že kompresor nasává páry chladiva z výparníku, stlačuje je a vhání do kondenzátoru, kde zkapalní. Před vstupem do výparníku prudí kapalné chladivo zúženým místem v potrubí, takzvanou škrtící clonou, kde se jeho tlak snižuje na tlak ve výparníku. Tam se teplem odebíraným z vnitřku chladničky odpařuje a tím ochlazuje její obsah. Páry opět nasává kompresor a celý oběh se opakuje tak dlouho, dokud není uvnitř chladničky teplota nastavená termostatem.

V absorpčních chladničkách je chlazení založeno na principu absorpce - pohlcování jedné látky druhou, doprovázenými tepelnými a chemickými změnami. Nejčastěji se používá čpavek jako chladiva a voda, která páry čpavku pohlcuje. Hlavní části absorpčního chladícího zařízení jsou výparník, absorbér ( pohlcovač), vypuzovač a kondenzátor. Zahříváním čpavkové vody ve vypuzovači buď elektrickým topným tělesem
( elektrické absorpční chladničky), nebo plynovým hořákem ( plynové absorpční chladničky) se z vody vypuzují páry chladiva, proudí do kondenzátoru, kde zkapalňují. Odtud je kapalné chladivo vedeno do výparníku. V němž se odpařuje a odebírá teplo svému okolí. Z výparníku jsou páry čpavku odsávány do absorbéru, kde je zase chladná voda pohlcuje (absorbuje). Čpavková voda opět proudí do vypuzovače a celý oběh se opakuje až do dosažení požadované teploty. Výparník a absorbér zde vlastně nahrazují kompresor.
Výhodou absorpčních je bezhlučný chod, nedokáže však vychladit vnitřní prostor na tak nízkou teplotu jako stejně velké kompresorové chladničky, protože mají nižší účinnost. V poslední době získávají stále větší oblibu samostatné mrazáky. Díky tomu, že v celém prostoru lze dosáhnout hodně nízké teploty (až -30oC ), vydrží v nich potraviny čerstvé velmi dlouho. Protože chladiva jsou látky zdravotně škodlivé, musí být celé zařízení dokonale těsné.

Hodnocení referátu Chladnička

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. prosinec 2007
  6 863×
  451 slov

Komentáře k referátu Chladnička